Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

Bu Qanun əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı hüquqi münasibətləri tənzimləyir və əməliyyat-axtarış tədbirlərinin tətbiqində hüquqi təminatlar sistemini müəyyən edir.

Keçid müddəaları

Keçid müddəaları   I. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. II. Hakimlərin bu Qanunun 21-ci maddəsinin I—III hissələrində, 22-ci maddəsində, 23-cü maddəsinin 8—10-cu bəndlərində, 24-cü maddəsinin III hissəsinin 1-ci bəndində və II—IV hissələrində, 25-ci maddəsinin 6-cı bəndində nəzərdə tutulmuş azadlıq və mənzil toxunulmazlığı hüquqlarının məhdudlaşdırılmasına dair səlahiyyətləri yeni cinayət-prosessual qanunvericiliyi qəbul olunduqdan, habelə «Məhkəmələr…

VI fəsil. Polisin fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi və maddi-texniki təminatı

VI fəsil. Polisin fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi və maddi-texniki təminatı   Maddə 39. Polisin fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi  I. Polisin fəaliyyəti Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsinin vəsaiti, qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada bağlanmış müqavilələr əsasında, habelə dövlət və qeyri-dövlət fondlarının vəsaiti hesabına maliyyələşdirilir. II. Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilən polis əməkdaşlarının sayını və onlara çəkilən xərclərin məbləğini Azərbaycan Respublikasının müvafiq…

V fəsil. Polis əməkdaşının maddi və sosial təminatları

V fəsil. Polis əməkdaşının maddi və sosial təminatları   Maddə 35. Polis əməkdaşının əməyinin ödənilməsi I. Polis əməkdaşının əmək haqqı onun vəzifəsi, xüsusi rütbəsi, xidmət illəri nəzərə alınmaqla müəyyənləşdirilən əsas maaşdan, habelə istirahət, səsvermə, iş günü hesab edilməyən bayram günləri və ümumxalq hüzn günü, gecə vaxtı və əsas iş vaxtından əlavə işləməyə görə qanunvericiliyə müvafiq…

IV fəsil. Polisdə xidmət keçmənin əsasları

IV fəsil. Polisdə xidmət keçmənin əsasları   Maddə 28. Polis əməkdaşının xidmətə qəbul edilməsi I. Polisdə xidmətə könüllülük əsasında, şəxsi və iş keyfiyyətlərinə, fiziki hazırlığına, sağlamlıq vəziyyətinə və təhsil səviyyəsinə görə polisin üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirməyə qadir olan, hərbi xidmət keçmiş və ya polis təhsil müəssisələrini bitirmiş, yaşı 20-dən aşağı olmayan və Azərbaycan Respublikasının…

III fəsil. Şəxsin azadlıq, mənzil toxunulmazlığı hüquqlarının məhdudlaşdırılması, fiziki qüvvənin, xüsusi vasitələrin və ya odlu silahın tətbiqi ilə bağlı polis əməkdaşının səlahiyyətləri

III fəsil. Şəxsin azadlıq, mənzil toxunulmazlığı hüquqlarının məhdudlaşdırılması, fiziki qüvvənin, xüsusi vasitələrin və ya odlu silahın tətbiqi ilə bağlı polis əməkdaşının səlahiyyətləri   Maddə 21. Polis tərəfindən azadlıq hüququnun məhdudlaşdırılması I. Polis əməkdaşı şəxsin azadlıq hüququnu hakimin qərarına əsasən tutulma və həbsəalma yolu ilə yalnız aşağıdakı hallarda məhdudlaşdıra bilər: 1) cinayət və ya inzibati hüquqpozma…

II fəsil. Polis əməkdaşının səlahiyyətləri

II fəsil. Polis əməkdaşının səlahiyyətləri   Maddə 13. Polis əməkdaşının ümumi vəzifələri I. Polis əməkdaşının ümumi vəzifələri aşağıdakılardır: 1) hazırlanan cinayət və ya digər hüquqpozmaların qarşısının alınması üçün təxirəsalınmaz tədbirlər görmək; 2) cinayət və ya digər hüquqpozmalar törətmiş şəxsin tutulması və polisə gətirilməsi üçün tədbirlər görmək; 3) cinayətin baş verdiyi hadisə yerinin mühafizəsini təşkil etmək…

I fəsil. Ümumi müddəalar

I fəsil. Ümumi müddəalar   Maddə 1. Əsas anlayışlar Bu Qanunda aşağıdakı anlayışlardan istifadə olunur: polis — Azərbaycan Respublikasının icra hakimiyyətinə mənsub olan vahid mərkəzləşdirilmiş, hüquq-mühafizə orqanıdır; polis əməkdaşı — polis orqanlarında müəyyən vəzifə tutan və bu Qanunla müəyyənləşdirilmiş səlahiyyətləri həyata keçirən dövlət qulluqçusudur; tutulma—Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada şəxsin azadlığının…

Polis haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Polis haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu I fəsil. Ümumi müddəalar II fəsil. Polis əməkdaşının səlahiyyətləri III fəsil. Şəxsin azadlıq, mənzil toxunulmazlığı hüquqlarının məhdudlaşdırılması, fiziki qüvvənin, xüsusi vasitələrin və ya odlu silahın tətbiqi ilə bağlı polis əməkdaşının səlahiyyətləri IV fəsil. Polisdə xidmət keçmənin əsasları V fəsil. Polis əməkdaşının maddi və sosial təminatları VI fəsil. Polisin fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi…

IV fəsil. Yekun müddəaları

IV fəsil. Yekun müddəaları   Maddə 26. Daxili qoşunların hərbi qulluqçularının hüquqi vəziyyəti Daxili qoşunların hərbi qulluqçularının hüquqları, vəzifələri, təminatları, hərbi xidmətlə əlaqədar onların hüquqlarının məhdudlaşdırılması və məsuliyyəti «Hərbi qulluqçuların statusu haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu və digər qanunvericilik aktları ilə tənzimlənir. Daxili qoşunların hərbi qulluqçuları öz xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən dövlətin müdafiəsi altında olmaqla qanunla…