Terrorçuluğa qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Terrorçuluğa qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu   Bu qanun Azərbaycan Respublikasında terrorçuluğa qarşı mübarizənin hüquqi və təşkilati əsaslarını müəyyən edir, terrorçuluq əleyhinə mübarizəni həyata keçirən dövlət orqanlarının fəaliyyətini əlaqələndirir, habelə həmin orqanların və vətəndaşların hüquqlarını və vəzifələrini təsbit edir. I fəsil. Ümumi müddəalar II fəsil. Terrorçuluğa qarşı mübarizənin təşkili. Terror əleyhinə əməliyyatların aparılması III…

IV fəsil – Yekun müddəaları

IV fəsil – Yekun müddəaları   Maddə 15. Verilmiş şəxsin cinayət təqibinin nəticələri barədə məlumat 15.1. Verilmiş şəxsin cinayət təqibinin nəticələri haqqında xarici dövlətin səlahiyyətli orqanı Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanına [Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi] məlumat verməlidir. 15.2. Bu Qanunun 15.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qayda haqqında Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı [Azərbaycan Respublikasının…

III fəsil. Ekstradisiyanın prosedur qaydaları

III fəsil. Ekstradisiyanın prosedur qaydaları   Maddə 5. Şəxsin verilməsi haqqında sorğu 5.1. Xarici dövlətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanına [Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi] yazılı şəkildə təqdim olunan şəxsin verilməsi haqqında sorğuda aşağıdakılar göstərilməlidir: 5.1.1. sorğu edən xarici dövlətin səlahiyyətli orqanının adı; 5.1.2. sorğu edilən şəxsin adı, soyadı, atasının adı, doğulduğu…

II fəsil. Ekstradisiya ilə bağlı məhdudiyyətlər

II fəsil. Ekstradisiya ilə bağlı məhdudiyyətlər   Maddə 3. Ekstradisiyadan imtinanın əsasları 3.1. Şəxsin verilməsindən aşağıdakı hallarda imtina edilir: 3.1.1. barəsində sorğu edilən şəxs onun verilməsi haqqında məsələ həll edildiyi zaman Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olduqda; 3.1.2. verilməsi haqqında sorğu edilən şəxsə Azərbaycan Respublikası ərazisində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada siyasi sığınacaq verildikdə; 3.1.3. verilməsi haqqında sorğu…

I fəsil. Ümumi müddəalar

I fəsil. Ümumi müddəalar   Maddə 1. Ekstradisiya haqqında qanunvericilik 1.1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşayan, yaxud olan şəxsin Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda törətdiyi əməllərə görə xarici dövlət tərəfindən cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi və ya məhkəmə tərəfindən təyin edilmiş cəzanın icrası üçün verilməsi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası, bu Qanun, Azərbaycan Respublikasının cinayət və cinayət-prosessual qanunvericiliyi, Azərbaycan Respublikasının…

VI fəsil. Yekun müddəalar

VI fəsil. Yekun müddəalar   Maddə 33. Qanunun qüvvəyə minməsi qaydası 33.1. Bu qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 33.2. Bu qanun qüvvəyə mindiyi gündən «Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və prekursorların qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizə haqqında» 1999-cu il 18 iyun tarixli Azərbaycan Respublikasının Qanunu qüvvədən düşmüş hesab edilsin. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham ƏLİYEV Bakı şəhəri,…

V fəsil. Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi və onların prekursorlarının qanunsuz idxalı, ixracı, tranzit nəql edilməsi və istehsalı ilə əlaqədar həyata keçirilən tədbirlər

V fəsil. Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi və onların prekursorlarının qanunsuz idxalı, ixracı, tranzit nəql edilməsi və istehsalı ilə əlaqədar həyata keçirilən tədbirlər   Maddə 24. Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi və onların prekursorlarının qanunsuz idxalı, ixracı, tranzit nəql edilməsi və istehsalı ilə əlaqədar həyata keçirilən tədbirlər Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə…

IV fəsil. Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və prekursorların qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizə tədbirləri

IV fəsil. Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və prekursorların qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizə tədbirləri   Maddə 19. Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi və onların prekursorlarının qanunsuz idxalı, ixracı, tranzit nəql edilməsi və istehsalı ilə əlaqədar mübarizə tədbirləri 19.1. Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə və onların prekursorlarının qanunsuz idxalına, ixracına, tranzit nəql edilməsinə və istehsalına…

III fəsil. Narkotik vasitələrdən, psixotrop maddələrdən və onların prekursorlarından istifadə

III fəsil. Narkotik vasitələrdən, psixotrop maddələrdən və onların prekursorlarından istifadə   Maddə 10. Narkotik vasitələrdən, psixotrop maddələrdən və onların prekursorlarından tibbi məqsədlərlə istifadə 10.1. Narkomanlıq xəstəliyinə düçar olan şəxslərin müalicəsində tibbi məqsədlərlə istifadə olunan narkotik vasitələrin və dövriyyəsi məhdudlaşdırılan və nəzarət edilən psixotrop maddələrin yalnız dövlət narkoloji-tibb müəssisələrində tətbiqinə icazə verilir. 10.2. Bir yaşayış məntəqəsində…