II fəsil. Polis əməkdaşının səlahiyyətləri

II fəsil. Polis əməkdaşının səlahiyyətləri   Maddə 13. Polis əməkdaşının ümumi vəzifələri I. Polis əməkdaşının ümumi vəzifələri aşağıdakılardır: 1) hazırlanan cinayət və ya digər hüquqpozmaların qarşısının alınması üçün təxirəsalınmaz tədbirlər görmək; 2) cinayət və ya digər hüquqpozmalar törətmiş şəxsin tutulması və polisə gətirilməsi üçün tədbirlər görmək; 3) cinayətin baş verdiyi hadisə yerinin mühafizəsini təşkil etmək…

I fəsil. Ümumi müddəalar

I fəsil. Ümumi müddəalar   Maddə 1. Əsas anlayışlar Bu Qanunda aşağıdakı anlayışlardan istifadə olunur: polis — Azərbaycan Respublikasının icra hakimiyyətinə mənsub olan vahid mərkəzləşdirilmiş, hüquq-mühafizə orqanıdır; polis əməkdaşı — polis orqanlarında müəyyən vəzifə tutan və bu Qanunla müəyyənləşdirilmiş səlahiyyətləri həyata keçirən dövlət qulluqçusudur; tutulma—Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada şəxsin azadlığının…

Polis haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Polis haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu I fəsil. Ümumi müddəalar II fəsil. Polis əməkdaşının səlahiyyətləri III fəsil. Şəxsin azadlıq, mənzil toxunulmazlığı hüquqlarının məhdudlaşdırılması, fiziki qüvvənin, xüsusi vasitələrin və ya odlu silahın tətbiqi ilə bağlı polis əməkdaşının səlahiyyətləri IV fəsil. Polisdə xidmət keçmənin əsasları V fəsil. Polis əməkdaşının maddi və sosial təminatları VI fəsil. Polisin fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi…

IV fəsil. Yekun müddəaları

IV fəsil. Yekun müddəaları   Maddə 26. Daxili qoşunların hərbi qulluqçularının hüquqi vəziyyəti Daxili qoşunların hərbi qulluqçularının hüquqları, vəzifələri, təminatları, hərbi xidmətlə əlaqədar onların hüquqlarının məhdudlaşdırılması və məsuliyyəti «Hərbi qulluqçuların statusu haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu və digər qanunvericilik aktları ilə tənzimlənir. Daxili qoşunların hərbi qulluqçuları öz xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən dövlətin müdafiəsi altında olmaqla qanunla…

III fəsil. Daxili qoşunlarda xidmət

III fəsil. Daxili qoşunlarda xidmət   Maddə 13. Daxili qoşunların hərbi qulluqçuları, qulluqçuları və fəhlələri Daxili qoşunlar hərbi qulluqçulardan, qulluqçulardan və fəhlələrdən ibarətdir. Daxili qoşunların hərbi qulluqçuları lazımi peşə, hüquq hazırlığına və fiziki hazırlığa malik olmalı, tabel silahından, xüsusi vasitələrdən və təhkim edilmiş texnikadan bacarıqla istifadə etməlidirlər. Daxili qoşunların qulluqçularının və fəhlələrinin xidmət və əmək…

II fəsil. Daxili qoşunların idarə olunması

II fəsil. Daxili qoşunların idarə olunması   Maddə 9. Azərbaycan Respublikası Daxili işlər nazirinin səlahiyyətləri Azərbaycan Respublikasının daxili işlər naziri: a) daxili qoşunlara rəhbərlik edir və onlara həvalə olunmuş vəzifələrin icrası zamanı qanunçuluğun gözlənilməsini və Azərbaycan Respublikası qanunlarının, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ aktlarının, qərarlarının, tələblərinin yerinə yetirilməsini təmin edir; b)…

I fəsil. Ümumi müddəalar

I fəsil. Ümumi müddəalar   Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının daxili qoşunları Azərbaycan Respublikasının daxili qoşunları (bundan sonra daxili qoşunlar) onlara həvalə olunmuş vəzifələri yerinə yetirməklə şəxsiyyətin, cəmiyyətin və dövlətin mənafeyini, vətəndaşların Konstitusiya hüquqlarını və azadlıqlarını cinayətkar və digər hüquqa zidd qəsdlərdən qoruyur. Maddə 2. Daxili qoşunların fəaliyyəti haqqında qanunvericilik Daxili qoşunların fəaliyyəti haqqında qanunvericilik Azərbaycan…

X fəsil. Yekun müddəalar

X fəsil. Yekun müddəalar   155. Daxili işlər orqanlarında xidmətə qəbul olunan digər orqanların işçilərinə ixtisas dərəcələri, xüsusi rütbələri nəzərə alınmaqla xüsusi rütbələr verilir. Onların daxili işlər orqanlarında xidmət illəri hesablanarkən xüsusi rütbələrdə xidmət etdiyi müddət nəzərə alınır. 156. Hərbi və fövqəladə vəziyyət elan edilmiş ərazilərdə daxili işlər orqanları əməkdaşlarının xidmət keçmələrinin xüsusiyyətləri Azərbaycan Respublikasının…

IX fəsil. Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının xidmətə, xüsusi rütbələrə və vəzifəyə bərpa edilməsi

IX fəsil. Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının xidmətə, xüsusi rütbələrə və vəzifəyə bərpa edilməsi   148. Bu Əsasnamə ilə müəyyən edilmiş əsaslar olmadan xidmət keçmə yerləri dəyişdirilən, tutduğu vəzifələrdən azad edilib aşağı vəzifələrə keçirilən, daxili işlər orqanlarında xidmətdən xaric edilən əməkdaşlar müvafiq olaraq vəzifəyə və daxili işlər orqanlarında xidmətə bərpa edilməlidirlər. 149. Daxili işlər orqanlarında vəzifələrə,…