IV fəsil. Xüsusi rütbələrin verilmə qaydası

IV fəsil. Xüsusi rütbələrin verilmə qaydası   50. Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının xüsusi rütbələrdə xidmət müddətləri aşağıdakı kimi müəyyən edilir:  polis kiçik serjantı, daxili xidmət kiçik serjantı və tibb xidməti kiçik serjantı—1 il;  polis serjantı, daxili xidmət serjantı və tibb xidməti serjantı—2 il;  polis baş serjantı, daxili xidmət baş serjantı və tibb xidməti baş serjantı rütbələrində xidmət müddətləri…

III fəsil. Daxili işlər orqanlarında xidmət keçmə

III fəsil. Daxili işlər orqanlarında xidmət keçmə   29. Daxili işlər orqanlarında xidmətə qəbul olunan şəxslər Azərbaycan Respublikasının «Polis haqqında» Qanununun 29-cu maddəsində göstərilmiş məzmunda və müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada and içirlər. 30. Sıravi və kiçik, orta və böyük rəis heyəti vəzifələrinə təyin olunma və bu vəzifələrdən azad edilmə Azərbaycan Respublikasının…

II fəsil. Daxili işlər orqanlarında xidmətə qəbul

II fəsil. Daxili işlər orqanlarında xidmətə qəbul   11. Daxili işlər orqanlarında xidmətə könüllülük əsasında, şəxsi keyfiyyətlərinə, fiziki və peşə hazırlığına, sağlamlıq vəziyyətinə və təhsil səviyyəsinə görə bu orqanlarda xidmətə yararlı olan, habelə hərbi xidmət keçmiş və hərbi mükəlləfiyyətli (qadınlar istisna olmaqla), Azərbaycan Respublikasının dövlət dilini sərbəst bilən, yaşı 20-dən aşağı və bir qayda olaraq…

I fəsil. Ümumi müddəalar

I fəsil. Ümumi müddəalar   1. Daxili işlər orqanlarında xidmət keçmə—bu orqanların funksiya, vəzifə və hüquqlarını öz peşə fəaliyyətləri ilə həyata keçirən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının dövlət qulluğunun xüsusi növüdür. 2. Daxili işlər orqanlarında xidmət keçmə haqqında qanunvericilik Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsaslanır və «Polis haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunundan, bu Əsasnamədən, Azərbaycan Respublikasının digər normativ-hüquqi aktlarından ibarətdir.…

Azərbaycan Respublikasının daxili işlər orqanlarında xidmət keçmə haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının daxili işlər orqanlarında xidmət keçmə haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu   Azərbaycan Respublikasının daxili işlər orqanlarında xidmət keçmə haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu   Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: 1. «Azərbaycan Respublikasının daxili işlər orqanlarında xidmət keçmə haqqında» Əsasnamə təsdiq edilsin (əlavə olunur). 2. Bu Qanun dərc…

IV Fəsil. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmaların nəticələrinin aradan qaldırılması

IV Fəsil. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmaların nəticələrinin aradan qaldırılması   Maddə 12. Qanunsuz əldə edilmiş əmlakın götürülməsi və qanunsuz əldə edilmiş imtiyaz və ya güzəştlərin dəyərinin ödənilməsi 12.1. Vəzifəli şəxslər tərəfindən qanunsuz əldə edilmiş əmlak və qanunsuz əldə edilmiş imtiyazlar və ya güzəştlərin dəyəri könüllü olaraq dövlət nəfinə ödənilir. Vəzifəli şəxslər qanunsuz əldə edilmiş əmlakı…

III Fəsil. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalar və bu hüquqpozmalara görə məsuliyyət

III Fəsil. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalar və bu hüquqpozmalara görə məsuliyyət   Maddə 9. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalar 9.1. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalar bilavasitə korrupsiya hüquqpozmalarından və korrupsiyaya şərait yaradan hüquqpozmalardan ibarətdir. 9.2. Korrupsiya hüquqpozmaları aşağıdakılardır: 9.2.1. vəzifəli şəxsin xidməti vəzifəsinin (səlahiyyətlərinin) icrası ilə əlaqədar hər hansı hərəkətin edilməsi və ya belə hərəkətin edilməsindən imtina…

II Fəsil. Korrupsiyanın qarşısının alınması

II Fəsil. Korrupsiyanın qarşısının alınması   Maddə 5. Maliyyə xarakterli tələblər 5.1. Vəzifəli şəxslər qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada aşağıdakı məlumatları təqdim etməlidirlər; 5.1.1. mənbəyini, növünü və məbləğini göstərməklə hər il öz gəlirləri barədə; 5.1.2. vergitutma obyekti olan əmlakı barədə; 5.1.3. kredit təşkilatlarındakı əmanətləri, qiymətli kağızları və digər maliyyə vəsaitləri barədə; 5.1.4. şirkətlərin, fondların və sair…

I Fəsil.Ümumi müddəalar

I Fəsil.Ümumi müddəalar   Maddə 1. Korrupsiyanın anlayışı Korrupsiya-vəzifəli şəxslərin öz statusundan, təmsil etdiyi orqanın statusundan, vəzifə səlahiyyətlərindən və ya həmin status və səlahiyyətlərdən irəli gələn imkanlardan istifadə etməklə qanunsuz olaraq maddi və sair nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər əldə etməsi, habelə fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən qeyd edilən maddi və sair nemətlərin, imtiyazların və…

Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu   Bu qanun korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmaların aşkar edilməsi, qarşısının alınması və nəticələrinin aradan qaldırılmasına, sosial ədalətin, insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının müdafiə olunmasına, iqtisadiyyatın inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılmasına, dövlət orqanlarının və yerli özünüidarəetmə orqanlarının, vəzifəli şəxslərin fəaliyyətinin qanuniliyinin, şəffaflığının və səmərəliliyinin təmin edilməsinə yönəlmişdir. Bu…