II fəsil. Daxili qoşunların idarə olunması

II fəsil. Daxili qoşunların idarə olunması   Maddə 9. Azərbaycan Respublikası Daxili işlər nazirinin səlahiyyətləri Azərbaycan Respublikasının daxili işlər naziri: a) daxili qoşunlara rəhbərlik edir və onlara həvalə olunmuş vəzifələrin icrası zamanı qanunçuluğun gözlənilməsini və Azərbaycan Respublikası qanunlarının, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ aktlarının, qərarlarının, tələblərinin yerinə yetirilməsini təmin edir; b)…

I fəsil. Ümumi müddəalar

I fəsil. Ümumi müddəalar   Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının daxili qoşunları Azərbaycan Respublikasının daxili qoşunları (bundan sonra daxili qoşunlar) onlara həvalə olunmuş vəzifələri yerinə yetirməklə şəxsiyyətin, cəmiyyətin və dövlətin mənafeyini, vətəndaşların Konstitusiya hüquqlarını və azadlıqlarını cinayətkar və digər hüquqa zidd qəsdlərdən qoruyur. Maddə 2. Daxili qoşunların fəaliyyəti haqqında qanunvericilik Daxili qoşunların fəaliyyəti haqqında qanunvericilik Azərbaycan…

X fəsil. Yekun müddəalar

X fəsil. Yekun müddəalar   155. Daxili işlər orqanlarında xidmətə qəbul olunan digər orqanların işçilərinə ixtisas dərəcələri, xüsusi rütbələri nəzərə alınmaqla xüsusi rütbələr verilir. Onların daxili işlər orqanlarında xidmət illəri hesablanarkən xüsusi rütbələrdə xidmət etdiyi müddət nəzərə alınır. 156. Hərbi və fövqəladə vəziyyət elan edilmiş ərazilərdə daxili işlər orqanları əməkdaşlarının xidmət keçmələrinin xüsusiyyətləri Azərbaycan Respublikasının…

IX fəsil. Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının xidmətə, xüsusi rütbələrə və vəzifəyə bərpa edilməsi

IX fəsil. Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının xidmətə, xüsusi rütbələrə və vəzifəyə bərpa edilməsi   148. Bu Əsasnamə ilə müəyyən edilmiş əsaslar olmadan xidmət keçmə yerləri dəyişdirilən, tutduğu vəzifələrdən azad edilib aşağı vəzifələrə keçirilən, daxili işlər orqanlarında xidmətdən xaric edilən əməkdaşlar müvafiq olaraq vəzifəyə və daxili işlər orqanlarında xidmətə bərpa edilməlidirlər. 149. Daxili işlər orqanlarında vəzifələrə,…

VIII fəsil. Daxili işlər orqanlarında xidmətdən xaric edilmənin əsasları

VIII fəsil. Daxili işlər orqanlarında xidmətdən xaric edilmənin əsasları   135. Daxili işlər orqanlarının əməkdaşı aşağıdakı hallarda xidmətdən xaric edilə bilər: 1) öz arzusu ilə daxili işlər orqanlarında xidmətdən çıxmaq barəsində yazılı ərizə verdikdə; 2) and içməkdən imtina etdikdə; 3) cinayət törətdiyinə görə barəsində qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmənin ittiham hökmü və ya tibbi xarakterli məcburi…

VII fəsil. Daxili işlər orqanlarında xidməti intizam

VII fəsil. Daxili işlər orqanlarında xidməti intizam   108. Daxili işlər orqanlarında xidməti intizam—əməkdaşlar tərəfindən onlara həvalə olunmuş vəzifələrin icrasından və öz səlahiyyətlərini həyata keçirən zaman Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə, vəzifə təlimatlarına, habelə Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanının və bilavasitə rəislərin əmr və göstərişlərinə əməl etməkdən ibarətdir. 109. Daxili işlər orqanlarının vəzifəli şəxsləri (rəislər) öz…

VI fəsil. Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının təminat xərcləri

VI fəsil. Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının təminat xərcləri   91. Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının təminat xərclərinə, tutduğu vəzifəyə və xüsusi rütbəyə görə maaşları, fasiləsiz xidməti illərinə görə haqq, məharət dərəcəsinə görə verilən əlavə, ərzaq payı və ya ərzaq payı əvəzinə verilən pul kompensasiyası, digər müavinət və ödənişlər daxildir. 92. Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının həyat və…

V fəsil. Daxili işlər orqanlarında xidmətin şərtləri

V fəsil. Daxili işlər orqanlarında xidmətin şərtləri   73. Daxili işlər orqanları əməkdaşlarına Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş tam iş vaxtı şamil edilir. Zəruri hallarda, daxili işlər orqanları əməkdaşları müəyyən edilmiş iş vaxtından artıq olan müddətdə, həmçinin gecə vaxtı, istirahət, səsvermə, iş günü hesab edilməyən bayram günləri və ümumxalq hüzn günündə xidməti vəzifələrinin yerinə…

IV fəsil. Xüsusi rütbələrin verilmə qaydası

IV fəsil. Xüsusi rütbələrin verilmə qaydası   50. Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının xüsusi rütbələrdə xidmət müddətləri aşağıdakı kimi müəyyən edilir:  polis kiçik serjantı, daxili xidmət kiçik serjantı və tibb xidməti kiçik serjantı—1 il;  polis serjantı, daxili xidmət serjantı və tibb xidməti serjantı—2 il;  polis baş serjantı, daxili xidmət baş serjantı və tibb xidməti baş serjantı rütbələrində xidmət müddətləri…