I fəsil. Ümumi müddəalar

I fəsil. Ümumi müddəalar   Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Korrupsiya əleyhinə Konvensiyası Baş Assambleyanın 2003-cü il 31 oktyabr tarixli, 57/169 nömrəli Qətnaməsi ilə qəbul edilmişdir Preambula Bu Konvensiyanın iştirakçısı olan Dövlətlər, korrupsiyanın, demokratik institutları və dəyərləri, etik dəyərləri və ədaləti sarsıdaraq, davamlı inkişafa və hüququn aliliyinə xələl gətirərək, cəmiyyətin stabilliyi və təhlükəsizliyi üçün doğurduğu problemlərin və…

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:   Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I. 2004-cü il fevralın 27-də imzalanmış Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Korrupsiya əleyhinə Konvensiyası Azərbaycan Respublikasının ona dair qeyd-şərtləri və bəyanatları ilə (qeyd-şərtlərin və bəyanatların mətnləri əlavə olunur) təsdiq edilsin. II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham ƏLİYEV Bakı…

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Korrupsiya əleyhinə Konvensiyasının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Korrupsiya əleyhinə Konvensiyasının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu   Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I fəsil. Ümumi müddəalar II fəsil. Korrupsiyanın qarşısının alınması üzrə tədbirlər. III fəsil. Kriminallaşdırma və qanunvericiliyin tətbiqi IV fəsil. Beynəlxalq əməkdaşlıq V fəsil. Aktivlərin qaytarılması üzrə tədbirlər VI fəsil. Texniki yardım və məlumat mübadiləsi VII fəsil.…

V Fəsil. Vətəndaşların səfərbərlik üzrə hərbi xidmətə çağırılması və tərxis edilməsi.

V Fəsil. Vətəndaşların səfərbərlik üzrə hərbi xidmətə çağırılması və tərxis edilməsi. Maddə 14. Vətəndaşların səfərbərlik üzrə hərbi xidmətə çağırılması 14.1. Vətəndaşların səfərbərlik üzrə hərbi xidmətə çağırılması, Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunlarına uyğun olaraq həyata keçirilir. 14.2. Ehtiyatda olan və səfərbərlik üzrə hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququ olmayan vətəndaşlar səfərbərlik elan edildikdə, səfərbərlik üzrə hərbi xidmətə çağırılırlar.…

IV Fəsil. Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərliyin təşkilati əsasları

IV Fəsil. Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərliyin təşkilati əssları   Maddə 9. Səfərbərlik hazırlığının və səfərbərliyin təşkili və qaydası 9.1. Dövlət hakimiyyəti orqanlarının, yerli özünüidarəetmə orqanlarının, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər silahlı birləşmələrin və xüsusi birləşmələrin səfərbərlik hazırlığının və səfərbərliyinin təşkili və qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən qəbul edilən normativ-hüquqi aktlar ilə…

III Fəsil. Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik sahəsində təşkilatların və vətəndaşların vəzifələri

III Fəsil. Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik sahəsində təşkilatların və vətəndaşların vəzifələri Maddə 7. Təşkilatların vəzifələri 7.1. Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik sahəsində təşkilatlar öz səlahiyyətləri daxilində: 7.1.1. səfərbərlik hazırlığının təmin edilməsi üçün tədbirlər təşkil edir və keçirirlər; 7.1.2. səfərbərlik orqanları yaradırlar və ya səfərbərlik orqanlarının vəzifələrini yerinə yetirən işçiləri (bundan sonra—səfərbərlik işçiləri) təyin edirlər; 7.1.3. səfərbərlik…

II Fəsil. Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik sahəsində icra hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanlarının səlahiyyətləri

II Fəsil. Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik sahəsində icra hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanlarının səlahiyyətləri Maddə 5. Azərbaycan Respublikası müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətləri 5.1. Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik sahəsində: 5.1.1. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər silahlı birləşmələrin, iqtisadiyyatın və idarəetmənin səfərbərlik planlarını təsdiq edir; 5.1.2. səfərbərlik…

I fəsil. Ümumi müddəalar

I fəsil. Ümumi müddəalar   Bu qanun Azərbaycan Respublikasında səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik sahəsində hüquqi tənzimləməni həyata keçirir, icra hakimiyyəti orqanlarının, yerli özünüidarəetmə orqanlarının, həmçinin mülkiyyət formasından asılı olmayaraq idarə, müəssisə və təşkilatların (bundan sonra—təşkilatlar) və onların vəzifəli şəxslərinin, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının (bundan sonra—vətəndaşlar) bu sahədə hüquqlarını, vəzifə və məsuliyyətlərini müəyyən edir. I fəsil. Ümumi…

Azərbaycan Respublikasında səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasında səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik sahəsində hüquqi tənzimləməni həyata keçirir, icra hakimiyyəti orqanlarının, yerli özünüidarəetmə orqanlarının, həmçinin mülkiyyət formasından asılı olmayaraq idarə, müəssisə və təşkilatların (bundan sonra – təşkilatlar) və onların vəzifəli şəxslərinin, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının (bundan sonra – vətəndaşlar) bu sahədə…

Məcəlləyə dəyişiklik və əlavələrin edildiyi sənədlərin Siyahısı

Məcəlləyə dəyişiklik və əlavələrin edildiyi sənədlərin Siyahısı   Məcəlləyə dəyişiklik və əlavələrin edildiyi sənədlərin  Siyahısı 1. 26 dekabr 2000-ci il tarixli48-IIQnömrəli qanun — «Azərbaycan» qəzeti, 30 dekabr 2000-ci il, № 300. 2. 26 dekabr 2000-ci il tarixli49-IIQDnömrəli qanun — «Azərbaycan» qəzeti, 24 yanvar 2001-ci il, № 18. 3. 2 iyul 2001-ci il tarixli172-IIQDnömrəli qanun 4.…