İkinci fəsil. Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi

İkinci fəsil. Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi   Maddə 7. Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin başlıca prinsipləri və əsas istiqamətləri I. Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin başlıca prinsipləri aşağıdakılardır: 1) yol hərəkətində iştirak edən insanların həyatının və sağlamlığının təsərrüfat fəaliyyətinin iqtisadi nəticələrindən üstünlüyü; 2) yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə görə dövlətin məsuliyyətinin yol hərəkətində iştirak…

Birinci fəsil. Ümumi müddəalar

Birinci fəsil. Ümumi müddəalar   Maddə 1. Əsas anlayışlar Bu Qanunda aşağıdakı anlayışlardan istifadə olunur: 1) yol hərəkəti — xüsusi nəzərdə tutulmuş yollarda nəqliyyat vasitələrinin köməyi ilə və ya belə kömək olmadan hərəkət etmək, habelə sərnişin və yük daşınması üzrə fiziki və hüquqi şəxslərin tələbatlarını ödəmək prosesində yaranan ictimai münasibətlərin məcmusudur; 2) yol hərəkətinin təşkili…

Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu   Birinci fəsil. Ümumi müddəalar İkinci fəsil. Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi Üçüncü fəsil. Nəqliyyat vasitələrinin yol hərəkətində iştirak etməyə buraxılması Dördüncü fəsil. Nəqliyyat vasitələrini idarəetmə hüququ Beşinci fəsil. Yol hərəkəti qaydaları Altıncı fəsil. Yol hərəkəti qaydalarının pozuntuları Yeddinci fəsil. Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə nəzarət Səkkizinci fəsil. Yekun…

V fəsil. Yekun müddəalar

V fəsil. Yekun müddəalar   Maddə 34. Nümayəndəlik Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı yanğın təhlükəsizliyi məsələləri üzrə beynəlxalq tədbirlərdə və təşkilatlarda Azərbaycan Respublikasının adından nümayəndəlik edir. Maddə 35. Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müvafiq qurumlarının fəaliyyətinin qanuniliyinə nəzarət Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müvafiq qurumlarının fəaliyyətinin qanuniliyinə, qüvvə və vəsaitdən səmərəli istifadə…

IV fəsil. Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanında və onun bölmələrində xidmət

IV fəsil. Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanında və onun bölmələrində xidmət   Maddə 28. Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müvafiq qurumlarının şəxsi heyəti Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müvafiq qurumlarının şəxsi heyəti sıravi və rəis ştat vəzifələrində olan əməkdaşlardan ibarətdir. Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müvafiq qurumlarının şəxsi heyətində onlar üçün…

III fəsil. Yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi

III fəsil. Yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi   Maddə 12. Yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sistemi Yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sistemi: 1) yanğın təhlükəsizliyi sahəsinin normativ-hüquqi tənzimlənməsindən; 2) yanğın təhlükəsizliyi sahəsinin elmi-texniki təminatından; 3) yanğın təhlükəsizliyi sahəsinin informasiya təminatından; 4) yanğına qarşı təbliğat aparılmasından və yanğın təhlükəsizliyi tədbirlərinin əhaliyə öyrədilməsindən; 5) yanğınsöndürmə texnikası məhsulunun istehsalından; 6) yanğınların…

II fəsil. Yanğından mühafizə

II fəsil. Yanğından mühafizə   Maddə 8. Azərbaycan Respublikasının yanğından mühafizə sistemi və onun əsas vəzifələri Azərbaycan Respublikasının yanğından mühafizə sistemi aşağıdakı növlərdən ibarətdir: 1) dövlət yanğından mühafizə; 2) idarədənkənar yanğından mühafizə; 3) könüllü yanğından mühafizə. Azərbaycan Respublikasının yanğından mühafizə sisteminin əsas vəzifələri: 1) yanğının qarşısının alınmasının və profilaktikasının təşkili; 2) insanların xilas edilməsi və…

I fəsil. Ümumi müddəalar

I fəsil. Ümumi müddəalar   Maddə 1. Qanunda istifadə olunan əsas anlayışlar Bu Qanunda aşağıdakı anlayışlardan istifadə olunur: 1) yanğın — maddi ziyan vuran, insanların həyatına və sağlamlığına, habelə təbiətə zərər yetirən nəzarətsiz yanmadır; 2) yanğından mühafizə — yanğınların qarşısının alınmasının və söndürülməsinin təşkili, bununla əlaqədar ümdə qəza-xilasetmə işlərinin aparılması üçün yaradılmış idarəetmə orqanlarının, qüvvələrin…

VII fəsil. Dövlət sirrinin mühafizəsinin təmin olunmasına nəzarət

VII fəsil. Dövlət sirrinin mühafizəsinin təmin olunmasına nəzarət   Maddə 31. Dövlət sirrinin mühafizəsinin təmin olunmasına nəzarət 31.1. Dövlət sirrinin mühafizəsinin təmin olunmasına nəzarəti Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş qaydada səlahiyyətləri daxilində müvafiq icra hakimiyyəti orqanı həyata keçirir. 31.2. Dövlət sirrinin yayılmasının qarşısının alınması müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada həyata keçirilir. Maddə…