Bölmə XII. Hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlər

Bölmə XII. Hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlər   Bölmə XII. Hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlər Otuz beşinci fəsil. Hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlər Maddə 327. Hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlər anlayışı 327.1. Çağırış və ya kontrakt üzrə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində, digər qoşun və hərbi birləşmələrdə hərbi xidmət keçən hərbi qulluqçuların, qanunla müəyyən edilmiş qaydada…

Bölmə XI. Dövlət hakimiyyəti əleyhinə olan cinayətlər

Bölmə XI. Dövlət hakimiyyəti əleyhinə olan cinayətlər   Bölmə XI. Dövlət hakimiyyəti əleyhinə olan cinayətlər Otuz birinci fəsil. Dövlətin konstitusiya quruluşunun əsasları və təhlükəsizliyi əleyhinə olan cinayətlər Maddə 274. Dövlətə xəyanət Dövlətə xəyanət, yəni Azərbaycan Respublikasının suverenliyi, ərazi toxunulmazlığı, dövlət təhlükəsizliyi və ya müdafiə qabiliyyəti zərərinə olaraq Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı tərəfindən qəsdən törədilən əməl: düşmən tərəfinə…

Bölmə X. İctimai təhlükəsizlik və ictimai qayda əleyhinə olan cinayətlər

Bölmə X. İctimai təhlükəsizlik və ictimai qayda əleyhinə olan cinayətlər   Bölmə X. İctimai təhlükəsizlik və ictimai qayda əleyhinə olan cinayətlər İyirmi beşinci fəsil. İctimai təhlükəsizlik əleyhinə olan cinayətlər Maddə 214. Terrorçuluq 214.1. Terrorçuluq, yəni ictimai təhlükəsizliyi pozmaq, əhali arasında vahimə yaratmaq, yaxud dövlət hakimiyyət orqanları və ya beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qərar qəbul edilməsinə təsir göstərmək…

Bölmə IX. İqtisadi sahədə cinayətlər

Bölmə IX. İqtisadi sahədə cinayətlər   Bölmə IX. İqtisadi sahədə cinayətlər İyirmi üçüncü fəsil. Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər Maddə 177. Oğurluq 177.1. Oğurluq, yəni özgənin əmlakını gizli olaraq talama — yüz manatdan yeddi yüz manatadək miqdarda cərimə və ya üç yüz altmış saatdan dörd yüz səksən saatadək ictimai işlər və ya iki ilədək müddətə islah…

Bölmə VIII. Şəxsiyyət əleyhinə olan cinayətlər

Bölmə VIII. Şəxsiyyət əleyhinə olan cinayətlər   Bölmə VIII. Şəxsiyyət əleyhinə olan cinayətlər On səkkizinci fəsil. Həyat və sağlamlıq əleyhinə olan cinayətlər Maddə 120. Qəsdən adam öldürmə 120.1. Qəsdən adam öldürmə, yəni digər şəxsi qəsdən həyatdan məhrum etmə— doqquz ildən on dörd ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 120.2. Qəsdən: 120.2.1. bir qrup şəxs,…

Bölmə VII. Sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər

Bölmə VII. Sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər   Bölmə VII. Sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər (3) On altıncı fəsil. Sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər (3) Maddə 100. Təcavüzkar müharibəni planlaşdırma, hazırlama, başlama və ya aparma 100.1. Təcavüzkar müharibəni planlaşdırma, hazırlama və ya başlama— səkkiz ildən on iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 100.2.…

Bölmə VI. Cinayət-hüquqi xarakterli digər tədbirlər

Bölmə VI. Cinayət-hüquqi xarakterli digər tədbirlər   Bölmə VI. Cinayət-hüquqi xarakterli digər tədbirlər (69) On beşinci fəsil. Tibbi xarakterli məcburi tədbirlər Maddə 93. Tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin tətbiq edilməsinin əsasları 93.1. Məhkəmə aşağıdakı şəxslərə tibbi xarakterli məcburi tədbirlər təyin edir: 93.1.1. Bu Məcəllənin 93.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş halda psixi pozuntusu olan şəxslərə; 93.1.2. cinayət törətmiş,…

Bölmə V. Yetkinlik yaşına çatmayanların cinayət məsuliyyəti

Bölmə V. Yetkinlik yaşına çatmayanların cinayət məsuliyyəti   Bölmə V. Yetkinlik yaşına çatmayanların cinayət məsuliyyəti On dördüncü fəsil. Yetkinlik yaşına çatmayanların barəsində cinayət məsuliyyətinin və cəzasının xüsusiyyətləri Maddə 84. Yetkinlik yaşına çatmayanların cinayət məsuliyyəti 84.1. Cinayət törədərkən on dörd yaşı tamam olmuş, lakin on səkkiz yaşına çatmayan şəxslər yetkinlik yaşına çatmayanlar hesab olunur. 84.2. Yetkinlik…

Bölmə IV. Cinayət məsuliyyətindən və cəzadan azad etmə

Bölmə IV. Cinayət məsuliyyətindən və cəzadan azad etmə   Bölmə IV. Cinayət məsuliyyətindən və cəzadan azad etmə On birinci fəsil. Cinayət məsuliyyətindən azad etmə Maddə 72. Səmimi peşmanlıqla bağlı cinayət məsuliyyətindən azad etmə 72.1. İlk dəfə böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayət törətmiş şəxs könüllü gəlib təqsirini boynuna aldıqda, cinayətin üstünün açılmasına fəal kömək etdikdə, cinayət…

Bölmə III. Cəza haqqında

Bölmə III. Cəza haqqında   Bölmə III. Cəza haqqında Doqquzuncu fəsil. Cəzanın anlayışı, məqsədi və növləri Maddə 41. Cəzanın anlayışı və məqsədi 41.1. Cəza məhkəmə hökmü ilə təyin edilən cinayət-hüquqi xarakterli tədbirdir. Cəza cinayət törətməkdə təqsirli hesab edilən şəxsə tətbiq olunur və həmin şəxs barəsində bu Məcəllə ilə müəyyən edilən məhrumiyyətlər yaradılmasından və ya onun…