Bölmə II. Cinayət haqqında

Bölmə II. Cinayət haqqında   Bölmə II. Cinayət haqqında Üçüncü fəsil. Cinayət anlayışı və cinayətlərin təsnifatı Maddə 14. Cinayət anlayışı 14.1. Bu Məcəllə ilə cəza təhdidi altında qadağan olunmuş ictimai təhlükəli əməlin (hərəkət və ya hərəkətsizliyin) təqsirli olaraq törədilməsi cinayət sayılır. 14.2. Cinayət qanununda nəzərdə tutulmuş hər hansı əməlin (hərəkət və ya hərəkətsizliyin) əlamətləri formal…

Bölmə I. Cinayət qanunu

Bölmə I. Cinayət qanunu   Bölmə I. Cinayət qanunu Birinci fəsil. Azərbaycan Respublikasının cinayət qanununun vəzifələri və prinsipləri Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının cinayət qanunu 1.1. Azərbaycan Respublikasının cinayət qanunu bu Məcəllədən ibarətdir. 1.2. Bu Məcəllə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, beynəlxalq hüququn hamılıqla qəbul edilmiş normalarına və prinsiplərinə əsaslanır. 1.3. Cinayət məsuliyyətini müəyyən edən və cinayət törətmiş…

Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu   Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu   Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: Maddə 1 Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi təsdiq edilsin. Maddə 2 Azərbaycan…

Şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün kifayət edən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin miqdarına, habelə onların külli miqdarına görə siyahılarının təsdiq edilməsi haqqında

Şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün kifayət edən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin miqdarına, habelə onların külli miqdarına görə siyahılarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: Şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün kifayət edən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin miqdarına, habelə onların külli miqdarına görə siyahıları (əlavə olunur) təsdiq edilsin.…

Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu   Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu Qanun yaxın qohumluq münasibətlərindən, birgə və ya əvvəllər birgə yaşayışdan sui-istifadə etməklə törədilən zorakılığın, onun doğurduğu mənfi hüquqi, tibbi və sosial nəticələrin qarşısının alınması, məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərin sosial müdafiəsi, hüquqi yardımla təmin edilməsi, habelə məişət zorakılığına…

Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu   Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Maddə 1. Qanunun təyinatı Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi zamanı yaranan münasibətləri tənzimləyir, onun hüquqi əsaslarını, prinsip və vəzifələrini, habelə qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti subyektlərinin dövlət orqanları ilə qarşılıqlı münasibətlərini müəyyən edir. Maddə 2.Əsas…

Milli təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Milli təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu   Milli təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu qanun Azərbaycan Respublikasının müstəqil, suveren, demokratik dövlət kimi inkişafı naminə milli təhlükəsizlik siyasətinin hüquqi əsaslarının yaradılmasına yönəlmişdir. I fəsil. Ümumi müddəalar Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyi Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyi—dövlətin müstəqilliyinin, suverenliyinin, ərazi bütövlüyünün, konstitusiya quruluşunun, xalqın və ölkənin milli maraqlarının, insanın,…

Dini ekstremizmə qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Dini ekstremizmə qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu   Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında dini ekstremizmə qarşı mübarizənin hüquqi və təşkilati əsaslarını müəyyən edir, dini ekstremizm əleyhinə mübarizəni həyata keçirən dövlət orqanlarının və vətəndaşların hüquq və vəzifələrini təsbit edir. I fəsil. Ümumi müddəalar Maddə 1. Əsas anlayışlar 1.0. Bu Qanunun məqsədləri üçün aşağıdakı anlayışlardan istifadə edilir:…

İnsan alverinə qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

İnsan alverinə qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu   İnsan alverinə qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu qanun Azərbaycan Respublikasında insan alverinin profilaktikasının, insan alverinə qarşı mübarizənin hüquqi və təşkilati əsaslarını, habelə insan alveri qurbanlarının hüquqi vəziyyətini müəyyən edir, insan alveri qurbanlarının müdafiəsi və onlara yardım göstərilməsi məsələlərini tənzimləyir. I fəsil. Ümumi müddəalar Maddə 1.…

Mülki müdafiə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Mülki müdafiə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu   Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında mülki müdafiənin hüquqi əsasını və prinsiplərini müəyyən edir, mülki müdafiə sahəsində ictimai münasibətləri nizama salır. Maddə 1. Əsas anlayışlar Bu Qanunda aşağıdakı anlayışlardan istifadə olunur: 1) mülki müdafiə — dinc dövrdə və ya müharibə dövründə əhalinin (Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının, Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan əcnəbilərin…