Altıncı fəsil. Yol hərəkəti qaydalarının pozuntuları

Altıncı fəsil. Yol hərəkəti qaydalarının pozuntuları   Maddə 79. Nəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxs tərəfindən yol hərəkəti qaydalarının pozuntuları  Nəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxs tərəfindən törədilən və inzibati və mülki məsuliyyətə səbəb olan pozuntular aşağıdakılardır: 1) yolda müəyyən edilmiş hərəkət sürətinin 10—30 km/saat həddində aşılması; bu maddənin 2-ci bəndində göstərilən hallar istisna olmaqla, yol nişanlarının…

Beşinci fəsil. Yol hərəkəti qaydaları

Beşinci fəsil. Yol hərəkəti qaydaları   Maddə 36. Yol hərəkəti iştirakçılarının əsas vəzifələri və hüquqları I. Yol hərəkətinin iştirakçıları: 1) yol hərəkəti Qaydalarına riayət etməli, bu Qanunun yol hərəkətinin təhlükəsizliyi məsələlərinə dair tələblərini bilməli və yerinə yetirməlidirlər; 2) yol hərəkətinin nizama salınmasında istifadə olunan nizamlayıcının və svetoforların siqnallarına, yol nişanlarına, yolun nişanlanmasına, yol işlərində istifadə…

Dördüncü fəsil. Nəqliyyat vasitələrini idarəetmə hüququ

Dördüncü fəsil. Nəqliyyat vasitələrini idarəetmə hüququ   Maddə 33. Nəqliyyat vasitələrini idarəetmə hüququ I. Bu maddənin ikinci hissəsində nəzərdə tutulan yaş həddinə çatmış, sağlamlıq cəhətdən sürücülüyə yararlı, yol hərəkəti qaydalarını bilən, sürmə vərdişi və sürücülük vəsiqəsi olan hər bir fiziki şəxs Azərbaycan Respublikasının ərazisində nəqliyyat vasitələrini idarəetmə hüququna malikdir. II. Azərbaycan Respublikası ərazisindəki yollarda nəqliyyat…

Üçüncü fəsil. Nəqliyyat vasitələrinin yol hərəkətində iştirak etməyə buraxılması

Üçüncü fəsil. Nəqliyyat vasitələrinin yol hərəkətində iştirak etməyə buraxılması   Maddə 27. Nəqliyyat vasitələrinin dövlət qeydiyyatı I. Azərbaycan Respublikasının ərazisində bütün mexaniki nəqliyyat vasitələri və onların qoşquları bu Qanunla və ona uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən qəbul edilən «Mexaniki nəqliyyat vasitələrinin və onların qoşqularının müəyyən edilmiş qaydada dövlət qeydiyyatından keçirilməsi və…

İkinci fəsil. Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi

İkinci fəsil. Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi   Maddə 7. Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin başlıca prinsipləri və əsas istiqamətləri I. Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin başlıca prinsipləri aşağıdakılardır: 1) yol hərəkətində iştirak edən insanların həyatının və sağlamlığının təsərrüfat fəaliyyətinin iqtisadi nəticələrindən üstünlüyü; 2) yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə görə dövlətin məsuliyyətinin yol hərəkətində iştirak…

Birinci fəsil. Ümumi müddəalar

Birinci fəsil. Ümumi müddəalar   Maddə 1. Əsas anlayışlar Bu Qanunda aşağıdakı anlayışlardan istifadə olunur: 1) yol hərəkəti — xüsusi nəzərdə tutulmuş yollarda nəqliyyat vasitələrinin köməyi ilə və ya belə kömək olmadan hərəkət etmək, habelə sərnişin və yük daşınması üzrə fiziki və hüquqi şəxslərin tələbatlarını ödəmək prosesində yaranan ictimai münasibətlərin məcmusudur; 2) yol hərəkətinin təşkili…

Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu   Birinci fəsil. Ümumi müddəalar İkinci fəsil. Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi Üçüncü fəsil. Nəqliyyat vasitələrinin yol hərəkətində iştirak etməyə buraxılması Dördüncü fəsil. Nəqliyyat vasitələrini idarəetmə hüququ Beşinci fəsil. Yol hərəkəti qaydaları Altıncı fəsil. Yol hərəkəti qaydalarının pozuntuları Yeddinci fəsil. Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə nəzarət Səkkizinci fəsil. Yekun…

V fəsil. Yekun müddəalar

V fəsil. Yekun müddəalar   Maddə 34. Nümayəndəlik Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı yanğın təhlükəsizliyi məsələləri üzrə beynəlxalq tədbirlərdə və təşkilatlarda Azərbaycan Respublikasının adından nümayəndəlik edir. Maddə 35. Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müvafiq qurumlarının fəaliyyətinin qanuniliyinə nəzarət Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müvafiq qurumlarının fəaliyyətinin qanuniliyinə, qüvvə və vəsaitdən səmərəli istifadə…

IV fəsil. Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanında və onun bölmələrində xidmət

IV fəsil. Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanında və onun bölmələrində xidmət   Maddə 28. Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müvafiq qurumlarının şəxsi heyəti Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müvafiq qurumlarının şəxsi heyəti sıravi və rəis ştat vəzifələrində olan əməkdaşlardan ibarətdir. Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müvafiq qurumlarının şəxsi heyətində onlar üçün…

III fəsil. Yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi

III fəsil. Yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi   Maddə 12. Yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sistemi Yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sistemi: 1) yanğın təhlükəsizliyi sahəsinin normativ-hüquqi tənzimlənməsindən; 2) yanğın təhlükəsizliyi sahəsinin elmi-texniki təminatından; 3) yanğın təhlükəsizliyi sahəsinin informasiya təminatından; 4) yanğına qarşı təbliğat aparılmasından və yanğın təhlükəsizliyi tədbirlərinin əhaliyə öyrədilməsindən; 5) yanğınsöndürmə texnikası məhsulunun istehsalından; 6) yanğınların…