IV fəsil. Beynəlxalq əməkdaşlıq

IV fəsil. Beynəlxalq əməkdaşlıq   Maddə 43. Beynəlxalq əməkdaşlıq 1. İştirakçı Dövlətlər bu Konvensiyanın 44-50-ci maddələrinə uyğun olaraq, cinayət-hüquqi məsələlər üzrə əməkdaşlıq edirlər. Məqsədə müvafiq olduqda və daxili hüquq sistemlərinə uyğun gəldikdə, İştirakçı Dövlətlər korrupsiya ilə bağlı mülki-hüquqi və inzibati məsələlər üzrə istintaq və icraat aparılmasında bir-birinə yardım etmək imkanlarını müzakirə edirlər. 2. Müvafiq əməlin…

III fəsil. Kriminallaşdırma və qanunvericiliyin tətbiqi

III fəsil. Kriminallaşdırma və qanunvericiliyin tətbiqi   Maddə 15. Dövlət vəzifəli şəxslərin rüşvətlə ələ alınması Hər bir İştirakçı Dövlət, qəsdən törədildiyi halda, aşağıdakı əməlləri cinayət hüquqpozması kimi təsnif etmək üçün lazım gələn qanunvericilik və başqa tədbirləri görür: a) dövlət vəzifəli şəxsə vəzifə öhdəliklərini yerinə yetirərkən hər hansı bir hərəkətin edilməsinə və ya onun edilməsindən çəkinməyə…

III fəsil. Kriminallaşdırma və qanunvericiliyin tətbiqi

III fəsil. Kriminallaşdırma və qanunvericiliyin tətbiqi   Maddə 15. Dövlət vəzifəli şəxslərin rüşvətlə ələ alınması Hər bir İştirakçı Dövlət, qəsdən törədildiyi halda, aşağıdakı əməlləri cinayət hüquqpozması kimi təsnif etmək üçün lazım gələn qanunvericilik və başqa tədbirləri görür: a) dövlət vəzifəli şəxsə vəzifə öhdəliklərini yerinə yetirərkən hər hansı bir hərəkətin edilməsinə və ya onun edilməsindən çəkinməyə…

II fəsil. Korrupsiyanın qarşısının alınması üzrə tədbirlər.

II fəsil. Korrupsiyanın qarşısının alınması üzrə tədbirlər. Maddə 5. Korrupsiyanın qarşısının alınması və ona qarşı əks-təsir siyasəti və praktikası 1. Hər bir İştirakçı Dövlət öz hüquq sisteminin əsas prinsiplərinə uyğun olaraq, cəmiyyətin korrupsiya ilə mübarizədə iştirakını təşviq edən, qanunun aliliyi, dövlət işlərinin və dövlət əmlakının düzgün idarə olunması, vicdanlılıq, şəffaflıq və məsuliyyətlilik prinsiplərini özündə əks…

I fəsil. Ümumi müddəalar

I fəsil. Ümumi müddəalar   Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Korrupsiya əleyhinə Konvensiyası Baş Assambleyanın 2003-cü il 31 oktyabr tarixli, 57/169 nömrəli Qətnaməsi ilə qəbul edilmişdir Preambula Bu Konvensiyanın iştirakçısı olan Dövlətlər, korrupsiyanın, demokratik institutları və dəyərləri, etik dəyərləri və ədaləti sarsıdaraq, davamlı inkişafa və hüququn aliliyinə xələl gətirərək, cəmiyyətin stabilliyi və təhlükəsizliyi üçün doğurduğu problemlərin və…

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:   Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I. 2004-cü il fevralın 27-də imzalanmış Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Korrupsiya əleyhinə Konvensiyası Azərbaycan Respublikasının ona dair qeyd-şərtləri və bəyanatları ilə (qeyd-şərtlərin və bəyanatların mətnləri əlavə olunur) təsdiq edilsin. II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham ƏLİYEV Bakı…

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Korrupsiya əleyhinə Konvensiyasının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Korrupsiya əleyhinə Konvensiyasının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu   Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I fəsil. Ümumi müddəalar II fəsil. Korrupsiyanın qarşısının alınması üzrə tədbirlər. III fəsil. Kriminallaşdırma və qanunvericiliyin tətbiqi IV fəsil. Beynəlxalq əməkdaşlıq V fəsil. Aktivlərin qaytarılması üzrə tədbirlər VI fəsil. Texniki yardım və məlumat mübadiləsi VII fəsil.…

V Fəsil. Vətəndaşların səfərbərlik üzrə hərbi xidmətə çağırılması və tərxis edilməsi.

V Fəsil. Vətəndaşların səfərbərlik üzrə hərbi xidmətə çağırılması və tərxis edilməsi. Maddə 14. Vətəndaşların səfərbərlik üzrə hərbi xidmətə çağırılması 14.1. Vətəndaşların səfərbərlik üzrə hərbi xidmətə çağırılması, Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunlarına uyğun olaraq həyata keçirilir. 14.2. Ehtiyatda olan və səfərbərlik üzrə hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququ olmayan vətəndaşlar səfərbərlik elan edildikdə, səfərbərlik üzrə hərbi xidmətə çağırılırlar.…

IV Fəsil. Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərliyin təşkilati əsasları

IV Fəsil. Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərliyin təşkilati əssları   Maddə 9. Səfərbərlik hazırlığının və səfərbərliyin təşkili və qaydası 9.1. Dövlət hakimiyyəti orqanlarının, yerli özünüidarəetmə orqanlarının, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər silahlı birləşmələrin və xüsusi birləşmələrin səfərbərlik hazırlığının və səfərbərliyinin təşkili və qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən qəbul edilən normativ-hüquqi aktlar ilə…

III Fəsil. Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik sahəsində təşkilatların və vətəndaşların vəzifələri

III Fəsil. Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik sahəsində təşkilatların və vətəndaşların vəzifələri Maddə 7. Təşkilatların vəzifələri 7.1. Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik sahəsində təşkilatlar öz səlahiyyətləri daxilində: 7.1.1. səfərbərlik hazırlığının təmin edilməsi üçün tədbirlər təşkil edir və keçirirlər; 7.1.2. səfərbərlik orqanları yaradırlar və ya səfərbərlik orqanlarının vəzifələrini yerinə yetirən işçiləri (bundan sonra—səfərbərlik işçiləri) təyin edirlər; 7.1.3. səfərbərlik…