II Fəsil. Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik sahəsində icra hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanlarının səlahiyyətləri

II Fəsil. Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik sahəsində icra hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanlarının səlahiyyətləri Maddə 5. Azərbaycan Respublikası müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətləri 5.1. Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik sahəsində: 5.1.1. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər silahlı birləşmələrin, iqtisadiyyatın və idarəetmənin səfərbərlik planlarını təsdiq edir; 5.1.2. səfərbərlik…

I fəsil. Ümumi müddəalar

I fəsil. Ümumi müddəalar   Bu qanun Azərbaycan Respublikasında səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik sahəsində hüquqi tənzimləməni həyata keçirir, icra hakimiyyəti orqanlarının, yerli özünüidarəetmə orqanlarının, həmçinin mülkiyyət formasından asılı olmayaraq idarə, müəssisə və təşkilatların (bundan sonra—təşkilatlar) və onların vəzifəli şəxslərinin, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının (bundan sonra—vətəndaşlar) bu sahədə hüquqlarını, vəzifə və məsuliyyətlərini müəyyən edir. I fəsil. Ümumi…

Azərbaycan Respublikasında səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasında səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik sahəsində hüquqi tənzimləməni həyata keçirir, icra hakimiyyəti orqanlarının, yerli özünüidarəetmə orqanlarının, həmçinin mülkiyyət formasından asılı olmayaraq idarə, müəssisə və təşkilatların (bundan sonra – təşkilatlar) və onların vəzifəli şəxslərinin, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının (bundan sonra – vətəndaşlar) bu sahədə…

Məcəlləyə dəyişiklik və əlavələrin edildiyi sənədlərin Siyahısı

Məcəlləyə dəyişiklik və əlavələrin edildiyi sənədlərin Siyahısı   Məcəlləyə dəyişiklik və əlavələrin edildiyi sənədlərin  Siyahısı 1. 26 dekabr 2000-ci il tarixli48-IIQnömrəli qanun — «Azərbaycan» qəzeti, 30 dekabr 2000-ci il, № 300. 2. 26 dekabr 2000-ci il tarixli49-IIQDnömrəli qanun — «Azərbaycan» qəzeti, 24 yanvar 2001-ci il, № 18. 3. 2 iyul 2001-ci il tarixli172-IIQDnömrəli qanun 4.…

Bölmə XII. Hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlər

Bölmə XII. Hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlər   Bölmə XII. Hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlər Otuz beşinci fəsil. Hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlər Maddə 327. Hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlər anlayışı 327.1. Çağırış və ya kontrakt üzrə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində, digər qoşun və hərbi birləşmələrdə hərbi xidmət keçən hərbi qulluqçuların, qanunla müəyyən edilmiş qaydada…

Bölmə XI. Dövlət hakimiyyəti əleyhinə olan cinayətlər

Bölmə XI. Dövlət hakimiyyəti əleyhinə olan cinayətlər   Bölmə XI. Dövlət hakimiyyəti əleyhinə olan cinayətlər Otuz birinci fəsil. Dövlətin konstitusiya quruluşunun əsasları və təhlükəsizliyi əleyhinə olan cinayətlər Maddə 274. Dövlətə xəyanət Dövlətə xəyanət, yəni Azərbaycan Respublikasının suverenliyi, ərazi toxunulmazlığı, dövlət təhlükəsizliyi və ya müdafiə qabiliyyəti zərərinə olaraq Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı tərəfindən qəsdən törədilən əməl: düşmən tərəfinə…

Bölmə X. İctimai təhlükəsizlik və ictimai qayda əleyhinə olan cinayətlər

Bölmə X. İctimai təhlükəsizlik və ictimai qayda əleyhinə olan cinayətlər   Bölmə X. İctimai təhlükəsizlik və ictimai qayda əleyhinə olan cinayətlər İyirmi beşinci fəsil. İctimai təhlükəsizlik əleyhinə olan cinayətlər Maddə 214. Terrorçuluq 214.1. Terrorçuluq, yəni ictimai təhlükəsizliyi pozmaq, əhali arasında vahimə yaratmaq, yaxud dövlət hakimiyyət orqanları və ya beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qərar qəbul edilməsinə təsir göstərmək…

Bölmə IX. İqtisadi sahədə cinayətlər

Bölmə IX. İqtisadi sahədə cinayətlər   Bölmə IX. İqtisadi sahədə cinayətlər İyirmi üçüncü fəsil. Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər Maddə 177. Oğurluq 177.1. Oğurluq, yəni özgənin əmlakını gizli olaraq talama — yüz manatdan yeddi yüz manatadək miqdarda cərimə və ya üç yüz altmış saatdan dörd yüz səksən saatadək ictimai işlər və ya iki ilədək müddətə islah…

Bölmə VIII. Şəxsiyyət əleyhinə olan cinayətlər

Bölmə VIII. Şəxsiyyət əleyhinə olan cinayətlər   Bölmə VIII. Şəxsiyyət əleyhinə olan cinayətlər On səkkizinci fəsil. Həyat və sağlamlıq əleyhinə olan cinayətlər Maddə 120. Qəsdən adam öldürmə 120.1. Qəsdən adam öldürmə, yəni digər şəxsi qəsdən həyatdan məhrum etmə— doqquz ildən on dörd ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 120.2. Qəsdən: 120.2.1. bir qrup şəxs,…

Bölmə VII. Sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər

Bölmə VII. Sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər   Bölmə VII. Sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər (3) On altıncı fəsil. Sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər (3) Maddə 100. Təcavüzkar müharibəni planlaşdırma, hazırlama, başlama və ya aparma 100.1. Təcavüzkar müharibəni planlaşdırma, hazırlama və ya başlama— səkkiz ildən on iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 100.2.…