Bölmə VI. Cinayət-hüquqi xarakterli digər tədbirlər

Bölmə VI. Cinayət-hüquqi xarakterli digər tədbirlər   Bölmə VI. Cinayət-hüquqi xarakterli digər tədbirlər (69) On beşinci fəsil. Tibbi xarakterli məcburi tədbirlər Maddə 93. Tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin tətbiq edilməsinin əsasları 93.1. Məhkəmə aşağıdakı şəxslərə tibbi xarakterli məcburi tədbirlər təyin edir: 93.1.1. Bu Məcəllənin 93.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş halda psixi pozuntusu olan şəxslərə; 93.1.2. cinayət törətmiş,…

Bölmə V. Yetkinlik yaşına çatmayanların cinayət məsuliyyəti

Bölmə V. Yetkinlik yaşına çatmayanların cinayət məsuliyyəti   Bölmə V. Yetkinlik yaşına çatmayanların cinayət məsuliyyəti On dördüncü fəsil. Yetkinlik yaşına çatmayanların barəsində cinayət məsuliyyətinin və cəzasının xüsusiyyətləri Maddə 84. Yetkinlik yaşına çatmayanların cinayət məsuliyyəti 84.1. Cinayət törədərkən on dörd yaşı tamam olmuş, lakin on səkkiz yaşına çatmayan şəxslər yetkinlik yaşına çatmayanlar hesab olunur. 84.2. Yetkinlik…

Bölmə IV. Cinayət məsuliyyətindən və cəzadan azad etmə

Bölmə IV. Cinayət məsuliyyətindən və cəzadan azad etmə   Bölmə IV. Cinayət məsuliyyətindən və cəzadan azad etmə On birinci fəsil. Cinayət məsuliyyətindən azad etmə Maddə 72. Səmimi peşmanlıqla bağlı cinayət məsuliyyətindən azad etmə 72.1. İlk dəfə böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayət törətmiş şəxs könüllü gəlib təqsirini boynuna aldıqda, cinayətin üstünün açılmasına fəal kömək etdikdə, cinayət…

Bölmə III. Cəza haqqında

Bölmə III. Cəza haqqında   Bölmə III. Cəza haqqında Doqquzuncu fəsil. Cəzanın anlayışı, məqsədi və növləri Maddə 41. Cəzanın anlayışı və məqsədi 41.1. Cəza məhkəmə hökmü ilə təyin edilən cinayət-hüquqi xarakterli tədbirdir. Cəza cinayət törətməkdə təqsirli hesab edilən şəxsə tətbiq olunur və həmin şəxs barəsində bu Məcəllə ilə müəyyən edilən məhrumiyyətlər yaradılmasından və ya onun…

Bölmə II. Cinayət haqqında

Bölmə II. Cinayət haqqında   Bölmə II. Cinayət haqqında Üçüncü fəsil. Cinayət anlayışı və cinayətlərin təsnifatı Maddə 14. Cinayət anlayışı 14.1. Bu Məcəllə ilə cəza təhdidi altında qadağan olunmuş ictimai təhlükəli əməlin (hərəkət və ya hərəkətsizliyin) təqsirli olaraq törədilməsi cinayət sayılır. 14.2. Cinayət qanununda nəzərdə tutulmuş hər hansı əməlin (hərəkət və ya hərəkətsizliyin) əlamətləri formal…

Bölmə I. Cinayət qanunu

Bölmə I. Cinayət qanunu   Bölmə I. Cinayət qanunu Birinci fəsil. Azərbaycan Respublikasının cinayət qanununun vəzifələri və prinsipləri Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının cinayət qanunu 1.1. Azərbaycan Respublikasının cinayət qanunu bu Məcəllədən ibarətdir. 1.2. Bu Məcəllə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, beynəlxalq hüququn hamılıqla qəbul edilmiş normalarına və prinsiplərinə əsaslanır. 1.3. Cinayət məsuliyyətini müəyyən edən və cinayət törətmiş…

Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu   Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu   Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: Maddə 1 Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi təsdiq edilsin. Maddə 2 Azərbaycan…

Şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün kifayət edən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin miqdarına, habelə onların külli miqdarına görə siyahılarının təsdiq edilməsi haqqında

Şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün kifayət edən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin miqdarına, habelə onların külli miqdarına görə siyahılarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: Şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün kifayət edən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin miqdarına, habelə onların külli miqdarına görə siyahıları (əlavə olunur) təsdiq edilsin.…

Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu   Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu Qanun yaxın qohumluq münasibətlərindən, birgə və ya əvvəllər birgə yaşayışdan sui-istifadə etməklə törədilən zorakılığın, onun doğurduğu mənfi hüquqi, tibbi və sosial nəticələrin qarşısının alınması, məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərin sosial müdafiəsi, hüquqi yardımla təmin edilməsi, habelə məişət zorakılığına…

Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu   Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Maddə 1. Qanunun təyinatı Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi zamanı yaranan münasibətləri tənzimləyir, onun hüquqi əsaslarını, prinsip və vəzifələrini, habelə qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti subyektlərinin dövlət orqanları ilə qarşılıqlı münasibətlərini müəyyən edir. Maddə 2.Əsas…