Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu   Maddə 1. Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi Azərbaycan Respublikasının ərazisində Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsidir (bundan sonra-şəxsiyyət vəsiqəsi). Hər bir vətəndaş və ya onun qanuni nümayəndəsi şəxsiyyət vəsiqəsini möhkəm saxlamağa borcludur. Şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsindən və ya dəyişdirilməsindən imtina…

Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu   Maddə 1. Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyatın əsasları Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər (bundan sonra şəxslər) Azərbaycan Respublikasında yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyata alınmalıdırlar. Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyatın məqsədi Azərbaycan Respublikasında yaşayan şəxslərin…

Pasportlar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Pasportlar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu   İnsan hüquqlarının ümumi bəyannaməsinə və Azərbaycan Respublikasının müvafiq beynəlxalq müqavilələrinə uyğun olaraq bu Qanunla Azərbaycan Respublikası vətəndaşının Azərbaycan Respublik asından getmək və Azərbaycan Respublikasına gəlmək (bundan sonraölkədən getmək və ölkəyə gəlmək) hüququna təminat verilir və bu hüquqdan azad şəkildə istifadə etmək üçün hər bir müstəqil dövlətin rəmzi olan xüsusi…

Xidməti və mülki silah haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Xidməti və mülki silah haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu   Maddə 1. Qanunun təyinatı I. Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında xidməti və mülki silahın və onun sursatının dövriyyəsi, habelə onun müstəsna hallarda tətbiqi ilə bağlı yaranan hüquqi münasibətləri tənzimləyir. II. Döyüş silahının istehsalı, satışı, əldə edilməsi, uçotu, saxlanılması, istifadə edilməsi, təmiri və məhvi qaydasını, habelə təlim və…

Naxçıvan Muxtar Respublikası investisiya reytinqinin lideridir

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin sədri olduğu “Caspian European Club” Azərbaycanın iqtisadi regionlarının 2017-ci il üçün illik investisiya reytinqini hazırlayıb. Azərbaycan regionlarının investisiya reytinqinin lideri ən yüksək ümumi bal toplamış Naxçıvan Muxtar Respublikası olub. Yanvarın 23-də Heydər Əliyev Muzeyində Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2017-ci ilin nəticələrinə görə investisiya reytinqində birinci yerə çıxması ilə bağlı tədbir…

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYASI (Azərbaycan Respublikasının 1998-ci il 29 dekabr tarixli 603-IKQ nömrəli Konstitusiya Qanunu ilə təsdiq edilmişdir) Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasının təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYA Q A N U N U    Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası təsdiq edilsin. Bu Konstitusiya Qanunu imzalandığı gündən qüvvəyə minir. Azərbaycan Respublikasının…

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYASI   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin sədrliyi ilə Azərbaycan Respublikasının yeni Konstitusiya layihəsini hazırlayan komissiya tərəfindən hazırlanmış, 1995-ci il noyabrın 12-də ümumxalq səsverməsində (referendumda) qəbul edilmişdir. 1995-ci il noyabrın 27-dən qüvvəyə minmişdir.     2002-ci il avqustun 24-də ümumxalq səsverməsində (referendumda) qəbul edilmiş dəyişikliklərlə.   2009-cu il martın 18-də ümumxalq səsverməsində (referendumda)…

Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi 2018/2019-cu tədris ili üçün Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyasına əyani təhsil üzrə kursantların qəbuluna dair elan

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI DAXİLİ İŞLƏR NAZİRLİYİ 2018/2019-cu tədris ili üçün Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyasına əyani təhsil üzrə kursantların qəbuluna dair E L A N Azərbaycan Respublikası daxili işlər nazirliyi xüsusi təyinatlı təhsil müəssisəsi olan Polis Akademiyasına əyani təhsil üzrə 150 kursantın qəbulu üçün müsabiqə elan edir. Müsabiqədə – Azərbaycan dilini sərbəst bilən, boyu azı 165 sm (qızlar üçün 160 sm),…

Etik Davranış

Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının etik davranış Kodeksi   DİN-in 08.04.2005-ci il tarixli 130 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir DAXİLİ  İŞLƏR  ORQANLARI ƏMƏKDAŞLARININ ETİK DAVRANIŞ KODEKSİ Ümumi müddəalar. Dövlətin ictimai-siyasi həyatının mühüm sahələrindən olan hüquq-mühafizə fəaliyyətinin məqsədyönlü təşkili və həyata keçirilməsi, hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşlarının şəxsi, mənəvi və işgüzarlıq keyfiyyətlərindən, insanlarla ünsiyyət yaratmaq, onların inam və etibarını…

DİO tərəfindən göstərilən xidmətlərə tətbiq edilən rüsumlar

Dövlət rüsumu haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Fəsil I Ümumi müddəalar Maddə 1. Dövlət rüsumu anlayışı 1.1. Dövlət rüsumu – dövlət orqanları tərəfindən hakimiyyət səlahiyyətlərinin icrası zamanı göstərilən və hüquqi nəticələrin yaranmasına səbəb olan xidmətlərə və hüquqi hərəkətlərə görə (sənədlərin tərtibi, qeydiyyatı, razılıqların verilməsi və s.) ödənilən haqdır (ödənişdir). Heç bir hüquqi və ya fiziki şəxs dövlətin…