Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYASI (Azərbaycan Respublikasının 1998-ci il 29 dekabr tarixli 603-IKQ nömrəli Konstitusiya Qanunu ilə təsdiq edilmişdir) Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasının təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYA Q A N U N U    Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası təsdiq edilsin. Bu Konstitusiya Qanunu imzalandığı gündən qüvvəyə minir. Azərbaycan Respublikasının…

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYASI   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin sədrliyi ilə Azərbaycan Respublikasının yeni Konstitusiya layihəsini hazırlayan komissiya tərəfindən hazırlanmış, 1995-ci il noyabrın 12-də ümumxalq səsverməsində (referendumda) qəbul edilmişdir. 1995-ci il noyabrın 27-dən qüvvəyə minmişdir.     2002-ci il avqustun 24-də ümumxalq səsverməsində (referendumda) qəbul edilmiş dəyişikliklərlə.   2009-cu il martın 18-də ümumxalq səsverməsində (referendumda)…