Azərbaycan Respublikasında dövlət daktiloskopik qeydiyyatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında dövlət daktiloskopik qeydiyyatının məqsədini, prinsiplərini və növlərini, habelə dövlət daktiloskopik qeydiyyatının aparılması sahəsində yaranan ictimai münasibətləri nizamlayır.