Naxçıvan Muxtar Respublikasının daxili işlər nazirinin qəbul günləri:

Ayın bütün iş günləri iş saatları vaxtı