Naxçıvan şəhərində yeni uşaq bağçası istifadəyə verilib

“Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Gələcəyimizi necə tərbiyə edəcəyiksə, böyüdəcəyiksə, ölkəmizin, millətimizin, dövlətimizin gələcəyi bundan asılı olacaqdır”, – deyən ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi dövlət – uşaq siyasəti bu gün ölkəmizdə uğurla davam etdirilir, uşaqların layiqli vətəndaş olaraq formalaşdırılması istiqamətində ardıcıl tədbirlər görülür. Muxtar respublikada da uşaqların təlim – tərbiyəsinə və təhsilinə xüsusi diqqətlə yanaşılır, bütün təhsil…