Nəqliyyat vasitələrinə texniki baxışın keçirilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu reqlamenti

 

Nəqliyyat vasitələrinə texniki baxışın keçirilməsi üçün tələb olunan sənədlər