Mülkiyyətçilərin əmlakının mühafizəyə götürülməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu reqlamenti

 

Mülkiyyətçilərin əmlakının mühafizəyə götürülməsi üçün tələb olunan sənədlər