Səkkizinci fəsil. Yekun müddəalar

 

Maddə 86. Beynəlxalq aktların hüquqi qüvvəsi

Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə müəyyənləşdirilmiş qaydalar Azərbaycan Respublikasının yol hərəkəti qanunvericiliyində nəzərdə tutulanlardan fərqli olduqda, beynəlxalq müqavilələr tətbiq edilir.

Maddə 87. Qanunun qüvvəyə minməsi

I. Bu Qanun dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir. Qüvvəyə mindiyi gündən altı ay müddətində yol hərəkəti qaydalarını tənzimləyən bütün digər normativ-hüquqi aktlar bu Qanuna uyğunlaşdırılmalıdır.

II. Bu Qanun qüvvəyə mindiyi gündən sükanı sağ tərəfdə olan nəqliyyat vasitələrinin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və dövlət qeydiyyatından keçirilməsi qadağandır.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 3 iyul 1998-ci il

№ 517-IQ

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (30 avqust 1998-ci il, № 199).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 sentyabr 1998-ci il, № 9, maddə 564).

23 mart 2001-ci il tarixli, 102-IIQD nömrəli; 5 oktyabr 2001-ci il tarixli, 183-IIQD nömrəli; 12 oktyabr 2001-ci il tarixli, 206-IIQD nömrəli; 27 dekabr 2001-ci il tarixli, 240-IIQD nömrəli; 2 iyul 2002-ci il tarixli, 356-IIQD nömrəli; 20 iyun 2003-cü il tarixli, № 484-IIQD nömrəli; 30 dekabr 2003-cü il tarixli, 568-IIQD nömrəli; 26 oktyabr 2004-cü il tarixli, 782-IIQD nömrəli; 4 mart 2005-ci il tarixli, 855-IIQD nömrəli; 1 sentyabr 2005-ci il tarixli, 980-IIQD nömrəli; 20 sentyabr 2005-ci il tarixli, 990-IIQD nömrəli; 19 dekabr 2006-cı il tarixli, 201-IIIQD nömrəli; 17 aprel 2007-ci il tarixli, 313-IIIQD nömrəli; 9 oktyabr 2007-ci il tarixli, 430-IIIQD nömrəli; 6 noyabr 2007-ci il tarixli, 481-IIIQD nömrəli; 1 fevral 2008-ci il tarixli, 543-IIIQD nömrəli; 16 may 2008-ci il tarixli, 606-IIIQD nömrəli; 2 iyun 2008-ci il tarixli, 619-IIIQD nömrəli; 13 iyun 2008-ci il tarixli, 648-IIIQD nömrəli; 16 dekabr 2008-ci il tarixli, 742-IIIQD nömrəli; 24 fevral 2009-cu il tarixli, 769-IIIQD nömrəli; 20 oktyabr 2009-cu il tarixli, 890-IIIQD nömrəli; 22 iyun 2010-cu il tarixli, 1045-IIIQD nömrəli; 21 dekabr 2010-cu il tarixli, 38-IVQD nömrəli; 4 mart 2011-ci il tarixli, 80-IVQD nömrəli; 31 may 2011-ci il tarixli, 134-IVQD nömrəli; 15 noyabr 2011-ci il tarixli, 242-IVQD nömrəli; 6 aprel 2012-ci il tarixli, 320-IVQD nömrəli; 29 iyun 2012-ci il tarixli, 410-IVQD nömrəli; 5 aprel 2013-cü il tarixli, 595-IVQD nömrəli; 5 aprel 2013-cü il tarixli, 596-IVQD nömrəli; 21 iyun 2013-cü il tarixli, 703-IVQD nömrəli; 22 oktyabr 2013-cü il tarixli, 780-IVQD nömrəli; 22 oktyabr 2013-cü il tarixli, 783-IVQD nömrəli; 18 aprel 2014-cü il tarixli, 943-IVQD nömrəli; 18 aprel 2014-cü il tarixli, 940-IVQD nömrəli; 2 may 2014-cü il tarixli, 953-IVQD nömrəli; 17 oktyabr 2014-cü il tarixli, 1072-IVQD nömrəli; 16 dekabr 2014-cü il tarixli, 1138-IVQD nömrəli; 16 dekabr 2014-cü il tarixli, 1133-IVQD nömrəli; 16 dekabr 2014-cü il tarixli, 1136-IVQD nömrəli; 2 fevral 2015-ci il tarixli, 1178-IVQD nömrəli; 28 aprel 2015-ci il tarixli, 1261-IVQD nömrəli; 29 may 2015-ci il tarixli, 1292-IVQD nömrəli; 30 sentyabr 2015-ci il tarixli, 1341-IVQD nömrəli; 6 oktyabr 2015-ci il tarixli, 1369-IVQD nömrəli Qanunlara əsasən dəyişikliklər və əlavələrlə.