Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Korrupsiya əleyhinə Konvensiyasına dair Azərbaycan Respublikasının Qeyd-şərtləri və Bəyanatları

 

1. Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş ərazilərində Konvensiyanın müddəalarının
yerinə yetirilməsinə həmin ərazilərin işğaldan azad olunmasına qədər təminat vermək iqtidarında deyildir (işğal olunmuş ərazilərin sxematik
xəritəsi əlavə olunur).
2. Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, Konvensiyada öz əksini tapmış heç bir hüquq, öhdəlik və müddəa Azərbaycan Respublikası
tərəfindən Ermənistan Respublikasına münasibətdə tətbiq edilməyəcəkdir.
3. Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 44-cü maddəsinin 6-cı bəndinin “a” yarımbəndinə uyğun olaraq bəyan edir ki, o, cinayət
törətmiş şəxslərin verilməsi (ekstradisiya) üzrə digər iştirakçı dövlətlərlə əməkdaşlıq üçün bu Konvensiyadan hüquqi əsas kimi istifadə
edəcəkdir.
4. Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 46-cı maddəsinin 13-cü bəndinə uyğun olaraq bildirir ki, qarşılıqlı hüquqi yardımın göstərilməsi
üzrə sorğuların qəbul edilməsinə və ya onların yerinə yetirilməsinə, bu sorğuların yerinə yetirilməsi üçün müvafiq səlahiyyətli orqanlara
verilməsinə görə məsuliyyət daşıyan mərkəzi orqan kimi Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu təyin olunur.
Ünvan: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, AZ 1001, Nigar Rəfibəyli küçəsi, 7.
5. Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 46-cı maddəsinin 14-cü bəndi ilə əlaqədar bəyan edir ki, qarşılıqlı hüquqi yardım göstərilməsi
barədə sorğular və onlara əlavə edilən sənədlər Azərbaycan dilinə tərcümə edilməklə BMT-nin rəsmi dillərindən olan rus və ya ingilis dilində
təqdim oluna bilər.
6. Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 66-cı maddəsinin 3-cü bəndinə istinadən bildirir ki, o, özünü sözügedən Konvensiyanın 66-cı
maddəsinin 2-ci bəndinin müddəaları ilə bağlı hesab etmir.

 

 

Occupied territories of Azerbaijan
Nagorny-Karabakh region

Territory   4 388 sq. km
Population (1989)   189?085
Armenians   145 450 (76,9%)
Azerbaijanis   40 688 (21,5%)
Russians   1922 (1%)
Others   1025 (0,6%)

Shusha district

Territory   289 sq. km
Population (1989)   20579
Azerbaijanis   19 036 (92,5%)
Armenians   1 377 (6,7%)
Occupied   May 8, 1992

Districts outside Nagorny-Karabakh region

 

Occupation

Expulsion

Lachin

May 18, 1992

71 000

Kelbajar

April 2, 1993

74 000

Aghdam

July 23, 1993

165 600

Fizuli

August 23, 1993

146 000

Jabrayil

August 26, 1993

66 000

Gubadly

August 31, 1993

37 900

Zangilan

October 28, 1993

39 500

Victims of aggression

Killed — 20 000

Disabled — 50 000

Missing — 4 866

Destructions and damage

Settlements  

890

Houses  

150 000

Public Buildings  

7000

Schools  

693

Kindergartens  

855

Health Care Facilities  

695

Libraries  

927

Temples  

44

Mosques  

9

Historical Places  

9

Historical Monuments and Museum  

464

Museum Exhibits  

40 000

Industrial and Agricultural Enterprises  

6 000

Motor Ways  

800 km

Bridges  

160

Water Pipelines  

2 300 km

Gas Pipelines  

2 000 km

Electricity Lines  

15 000 km

Forests  

280 000 ha

Sowing Area  

1 000 000 ha

Irrigation Systems  

1 200 km

The total damage is estimated ur to 60 billions US $