Azərbaycan Respublikasının daxili işlər orqanlarında xidmət keçmə haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

Azərbaycan Respublikasının daxili işlər orqanlarında xidmət keçmə haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. «Azərbaycan Respublikasının daxili işlər orqanlarında xidmət keçmə haqqında» Əsasnamə təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. Bu Qanun dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 29 iyun 2001-ci il

№ 168-IIQ

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (19 iyul 2001-ci il, № 161) .
«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 iyul 2001-ci il, № 7, maddə 453).

15 noyabr 2001-ci il tarixli, 214-IIQD nömrəli; 3 sentyabr 2004-cü il tarixli, 730-IIQD nömrəli; 29 mart 2005-ci il tarixli, 869-IIQD nömrəli; 1 sentyabr 2005-ci il tarixli, 977-IIQD nömrəli; 1 sentyabr 2005-ci il tarixli, 978-IIQD nömrəli; 10 oktyabr 2006-cı il tarixli, 154-IIIQD nömrəli; 10 oktyabr 2006-cı il tarixli, 159-IIIQD nömrəli; 16 iyun 2007-ci il tarixli, 389-IIIQD nömrəli; 19 oktyabr 2007-ci il tarixli, 457-IIIQD nömrəli; 23 oktyabr 2007-ci il tarixli, 465-IIIQD nömrəli; 1 fevral 2008-ci il tarixli, 538-IIIQD nömrəli; 2 oktyabr 2008-ci il tarixli, 689-IIIQD nömrəli; 16 dekabr 2008-ci il tarixli, 743-IIIQD nömrəli; 28 aprel 2009-cu il tarixli, 807-IIIQD nömrəli; 1 fevral 2010-cu il tarixli, 951-IIIQD nömrəli; 5 mart 2010-cu il tarixli, № 969-IIIQ nömrəli; 21 dekabr 2010-cu il tarixli, 32-IVQD nömrəli; 30 dekabr 2010-cu il tarixli, 40-IVQD nömrəli; 21 dekabr 2010-cu il tarixli, 38-IVQD nömrəli; 19 aprel 2013-cü il tarixli, 613-IVQD nömrəli; 3 aprel 2015-ci il tarixli, 1242-IVQD nömrəli; 30 sentyabr 2015-ci il tarixli, 1324-IVQD nömrəli; 29 dekabr 2015-ci il tarixli, 74-VQD nömrəli Qanunlara əsasən dəyişikliklərlə.


Azərbaycan Respublikasının 29 iyun 2001-ci il tarixli,
168-IIQ nömrəli qanunu ilə təsdiq edilmişdir

Azərbaycan Respublikasının daxili işlər orqanlarında xidmət keçmə haqqında Əsasnamə

Bu Əsasnamə polisdə və müvafiq icra hakimiyyəti orqanı sisteminə daxil olan digər orqan və hissələrdə (bundan sonra daxili işlər orqanları) xidmət keçmənin qaydalarını və şərtlərini, bu orqanların vəzifəli şəxslərinin hüquqi vəziyyətinin əsaslarını müəyyən edir.