«Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin saxlanılması, alınması, satılması, əldə edilməsi, bölüşdürülməsi, buraxılması, daşınması, göndərilməsi, onlardan istifadə edilməsi, habelə narkotik vasitələrin, psixotrop maddəl

 

«Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin saxlanılması, alınması, satılması, əldə edilməsi, bölüşdürülməsi, buraxılması, daşınması, göndərilməsi, onlardan istifadə edilməsi, habelə narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin dövriyyəsinə dair sənədlərin tərtib edilməsi, saxlanılması və onların dövriyyəsi ilə əlaqədar qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər əməliyyatların həyata keçirilməsi Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında

Qərar № 57

Bakı şəhəri, 13 may 2003-cü il

«Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və prekursorların qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizə haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 4 avqust tarixli, 174 nömrəli Fərmanının I bəndinin 9-cu abzasının icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

 1. «Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin saxlanılması, alınması, satılması, əldə edilməsi, bölüşdürülməsi, buraxılması, daşınması, göndərilməsi, onlardan istifadə edilməsi, habelə narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin dövriyyəsinə dair sənədlərin tərtib edilməsi, saxlanılması və onların dövriyyəsi ilə əlaqədar qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər əməliyyatların həyata keçirilməsi Qaydası» təsdiq edilsin (əlavə olunur).
 2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

 1. RASİ-ZADƏ

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 may 2003-cü il, № 5, maddə 243).

3 iyun 2005-ci il tarixli, 100 nömrəli; 9 mart 2006-cı il tarixli, 67 nömrəli qərarlara əsasən əlavələrlə və dəyişikliklərlə.

Azərbaycan Respublikası

Nazirlər Kabinetinin

2003-cü il 13 may tarixli,

57 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin saxlanılması, alınması, satılması, əldə edilməsi, bölüşdürülməsi, buraxılması, daşınması, göndərilməsi, onlardan istifadə edilməsi, habelə narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin dövriyyəsinə dair sənədlərin tərtib edilməsi, saxlanılması və onların dövriyyəsi ilə əlaqədar qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər əməliyyatların həyata keçirilməsi

Qaydası

 1. Narkotik vasitələrin alınması, saxlanılması, satılması, əldə edilməsi, bölüşdürülməsi, buraxılması, göndərilməsi, daşınması və onlardan istifadə edilməsi

1.1. Narkotik vasitələrə illik tələbat Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilir. Narkotik vasitələr həmin tələbata uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq sərəncamına əsasən Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən istehsal müəssisələrindən alınır.

1.2. Narkotik vasitələr tibbi məqsədlər üçün müalicə-profilaktika müəssisələri, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən müəyyənləşdirilmiş dövlət aptekləri, öz tibb müəssisələri olan nazirlik və təşkilatlar arasında onların tələbatı nəzərə alınmaqla bölüşdürülür və təyinatı üzrə göndərilir.

1.3. Elmi tədqiqat institutları, təhsil müəssisələri (laboratoriyalar), digər dövlət təşkilatları qeyri-tibbi məqsədlər üçün narkotik vasitələri Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi vasitəsi ilə əldə edirlər.

1.4. Narkotik vasitələr ambulator xəstələrə Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən müəyyənləşdirilmiş apteklərdən müalicə həkiminin yazdığı xüsusi resept əsasında buraxılır.

1.5. Müalicə – profilaktika müəssisələri, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən müəyyənləşdirilmiş apteklər tibbi məqsədlər üçün, elmi tədqiqat institutları, təhsil müəssisələri (laboratoriyalar) və digər təşkilatlar isə qeyri-tibbi məqsədlər üçün narkotik vasitələri Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan aptek anbarından müəssisə rəhbərinin imzası və möhürü ilə təsdiq edilmiş müvafiq sənədlər (vəkalətnamə və tələbnamələr) əsasında alırlar.

1.6. Tibb müəssisələrində və eləcə də ambulator şəraitində narkotik vasitələrdən qüvvətli ağrıkəsici və narkoz kimi istifadə edilir.

1.7. Narkotik vasitələrdən və psixotrop maddələrdən tibbi məqsədlər üçün istifadə edilməsi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 11 sentyabr tarixli, 165 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş «Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin tibbi məqsədlərlə istifadə edilməsi qaydası və şərtləri, habelə narkoloji xəstələr barəsində tibbi tədbirlərin tətbiq edilməsi Qaydası» ilə tənzimlənir.

1.8. Yeni təşkil olunan və narkotik vasitələr saxlanılan aptek anbarlarının (bazalarının) rəhbərləri həmin anbarların (bazaların) iş fəaliyyətini təmin etməzdən əvvəl narkotik vasitələr saxlanılan otaqların mühafizəsini təmin etmək, onların üzərində nəzarəti gücləndirmək məqsədi ilə polis orqanlarına aşağıda göstərilən sənədləri təqdim etməlidirlər:

 • anbar müdiri tərəfindən yazılan ərizə;
 • Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən binanın narkotik vasitələr saxlanılmaq üçün yararlı olduğunu təsdiq edən arayış;
 • narkotik vasitələr saxlanılan otağa daxil olmağa icazəsi olan şəxslərin siyahısı;
 • aptek anbarının açılması barədə Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin əmrinin surəti.

1.9. Narkotik vasitələrin zirzəmilərdə, çadırlarda, açıq səma altında, talvarlarda və tezalışan metallarla yanaşı saxlanılması qadağandır.

1.10. Aptek anbarları (bazaları), apteklər, müalicə-profilaktika müəssisələri, elmi tədqiqat institutları, təhsil müəssisələri (laboratoriyalar) və digər təşkilatlar narkotik vasitələri xüsusi nəqliyyatla və yol sənədinə (qaiməyə) əsasən daşıya bilər.

1.11. Narkotik vasitələr minik maşınında daşınarkən, maşında sürücüdən başqa yükü müşayiət edən ən azı iki nəfər cavabdeh şəxs olmalıdır.

1.12. Aptek anbarlarında (bazalarında), apteklərdə, müalicə-profilaktika müəssisələrində, elmi tədqiqat institutlarında, təhsil müəssisələrində və digər təşkilatlarda narkotik vasitələrin oğurlanması və itməsi halları baş verdikdə, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinə, yaxud rayon səhiyyə şöbəsinə və hüquq mühafizə orqanlarına dərhal məlumat verilir və bu Qaydanın 1 nömrəli əlavəsi ilə müəyyən edilmiş forma tərtib edilir.

1.13. Narkotik vasitələr Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırılmış müvafiq təlimatlarında nəzərdə tutulan tələblərə cavab verən otaqlarda saxlanılmalıdır.

1.14. Bu Qaydalar narkotik vasitələri alan bütün dövlət və qeyri-dövlət müəssisələrinə şamil edilir.

1.15. Fövqəladə vəziyyətin qüvvədə olduğu müddət ərzində onun tətbiq edildiyi ərazidə narkotik vasitələr və psixotrop maddələrin dövriyyəsi üzrə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada xüsusi rejim yaradıla bilər.

 1. Narkotik vasitələrin dövriyyəsinə dair sənədlərin tərtib edilməsi, saxlanılması və onların dövriyyəsi ilə əlaqədar qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər əməliyyatların həyata keçirilməsi

2.1. Material otağından narkotik vasitələrin cari işlər üçün assistent otağına verilməsi yalnız aptekin müdiri və ya bu iş üçün təyin olunmuş maddi məsul şəxs tərəfindən həyata keçirilir.

2.2. Müalicə-profilaktika müəssisələrində və onların aptek şöbələrində narkotik vasitələrin ehtiyatı aylıq tələbatdan çox olmamalıdır. Narkotik vasitələrin ehtiyatı aptekin təchizat bazasına uzaqlığından asılı olaraq, yerli tibb müəssisələrinin tələbatına və ambulator onkoloji xəstələrin sayına uyğun verilir.

2.3. Aptek şöbəsinin assistentinin otağında narkotik vasitələrin ehtiyatı 5 (beş) günlük tələbatdan çox olmamalıdır.

2.4. Apteklərdə narkotik vasitələrin mədaxil və məxaricinə dair hesabat nömrələnmiş, qaytanlanmış və yuxarı təşkilat rəhbərinin imzası və möhürü ilə təsdiq olunmuş xüsusi kitabda (bu Qaydanın 2 nömrəli əlavəsi ilə müəyyən edilmiş forma) aparılmalıdır. Birinci səhifədə narkotik vasitənin adı yazılır. Hər bir dərmanın forması, dozası, qablaşdırılma forması ayrıca qeyd edilir. Hər bir narkotik vasitənin miqdarı ayrıca yazılır. Aparılmış düzəlişlər maddi məsul şəxsin imzası ilə təsdiq edilir. Narkotik vasitələrin mədaxili ayrı-ayrılıqda mədaxil sənədlərinə əsasən nömrəsi və tarixi ilə göstərilir. Ambulator resept əsasında müalicə-profilaktika müəssisəsinə və aptek şöbəsinə buraxılmış narkotik vasitələrin məxarici xüsusi kitabda müvafiq qaydada hər iş gününün axırında qeyd edilir.

2.5. Hər ayın 1-də aptek şöbəsinin müdiri narkotik vasitələrin faktiki qalığı ilə kitabdakı qalığını yoxlayır. Aptekin (aptek şöbəsinin) əmtəə-material inventarizasiyası zamanı narkotik preparatların faktiki qalığı müəyyən olunur və bu haqda ayrıca inventarizasiya aktı tərtib edilir. Faktiki qalığın kitabdakı qalıqdan fərqləndiyi hallarda aptekin müdiri dərhal bu haqda yuxarı təşkilata yazılı məlumat verməlidir. Yuxarı təşkilat 3—5 gün ərzində lazım olan araşdırmanı aparmalıdır. İstifadə edilmiş narkotik vasitələrə aid resept nüsxələri aylar və illər üzrə tikilir, nömrələnir, möhürlənir və 5 (beş) il müddətində maddi məsul şəxsin seyfində saxlanılır, sonra müalicə müəssisəsinin narkotik preparatların işlədilməsinə nəzarət üzrə yaradılmış daimi komissiyası tərəfindən məhv edilir.

2.6. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin və ya rayon səhiyyə şöbələrinin, daxili işlər orqanlarının və sanitar nəzarəti nümayəndələrinin iştirakı ilə yararlılıq müddəti qurtarmış və xarab olmuş narkotik vasitələr mövcud qayda üzrə ildə bir dəfə silinib məhv edilir.

2.7. Öz apteki olmayan müalicə-profilaktika müəssisələri narkotik vasitələri ancaq sənaye üsulu ilə və ya aptekdə hazırlanmış hazır dərman formasında almalıdır. Müalicə-profilaktika müəssisələrinin aptekdən aldığı, tərkibində narkotik maddə olan dərmanların siqnaturasında və etiketində «Daxilə», «Xaricə», «İnyeksiya üçün», «Göz damcısı» və s. sözləri yazılmalı, həmçinin dərmanı hazırlayan aptekin nömrəsi, şöbənin (kabinetin) adı, tələbnamədə göstərilənlərə müvafiq dərmanın tərkibi, hazırlanma tarixi, analiz nömrəsi, yararlılıq müddəti, dərmanı hazırlayan, yoxlayan və aptekdən buraxan şəxsin imzası dəqiq və aydın göstərilməlidir.

Dərman bağlamasının üstündə 2.7-ci bənddə göstərilən qeydlər olmadıqda, həmin dərmanın müalicə-profilaktika müəssisəsində saxlanılmasına və işlədilməsinə icazə verilmir. Dərmanı şöbənin (kabinetin) qabına çəkib tökmək, qabını doldurmaq və bükmək, həmçinin etiketini dəyişdirmək qəti qadağandır.

Apteklərdə narkotik vasitələr bağlı və plomblanmış seyfdə saxlanılır.

Seyfin qapısının içəri tərəfində birdəfəlik və sutkalıq dozalar göstərilməklə narkotik dərman maddələrinin siyahısı olmalıdır.

2.8. İnyeksiya üçün, daxilə və xaricə işlənən narkotik vasitələr xüsusi rəfdə ayrıca saxlanılmalıdır.

2.9. Müəssisə rəhbərinin əmrinə əsasən şöbələrdə (kabinetlərdə) narkotik vasitələrin ehtiyatı 3 günlük tələbatdan çox olmamalıdır. Müalicə-profilaktika müəssisəsinin aptek şöbəsində və apteklərdə isə həmin ehtiyat aylıq tələbatdan çox olmamalıdır.

2.10. Axşam və gecə vaxtı zəruri və təxirəsalınmaz tibbi yardım göstərmək məqsədi ilə stasionarların qəbul şöbələrində narkotik vasitələrin 5 günlük ehtiyatını yaratmağa icazə verilir. Göstərilən ehtiyat məsul növbətçi həkimin icazəsi ilə stasionarın bütün şöbələrində işlədilə bilər.

Müalicə-profilaktika müəssisələrində işlənmiş narkotik vasitələrin boş ampulalarının məhv edilməsinin qeydiyyatı bu Qaydanın 3 nömrəli əlavəsi ilə müəyyən edilmiş formaya uyğun aparılmalıdır.

2.11. Narkotik vasitələrin saxlanılmasına və xəstələrə verilməsinə görə məsuliyyət baş həkimin (onun müavininin), həmçinin müəssisə üzrə əmrlə təsdiq edilmiş maddi məsul şəxslərin üzərinə düşür.

2.12. Narkotik vasitələrin inyeksiya formasında işlədilməsi bu preparatlara maddi məsul tibb bacısının iştirakı ilə aparılmalıdır.

2.13. Müalicə-profilaktika müəssisəsində narkotik vasitələr saxlanılan yerdə, növbətçi həkim və tibb bacısının sahəsində narkotik vasitələrin ən yüksək birdəfəlik və sutkalıq dozalarına aid, həmçinin zəhərlənmələr zamanı görülməli tədbirlərin cədvəli olmalıdır.

2.14. Müalicə-profilaktika müəssisələrinin şöbə və kabinetlərində bütün narkotik vasitələrin qeydiyyatı nömrələnmiş, qaytanlanmış və baş həkimin imzası ilə təsdiq olunmuş xüsusi kitabda bu Qaydanın 4 nömrəli əlavəsi ilə müəyyən edilmiş formaya uyğun aparılmalıdır.

2.15. Narkotik vasitələr üçün xüsusi resept nüsxələrinin qeydiyyatı nömrələnmiş, tikilmiş, surğuclanmış və rəhbərlik tərəfindən təsdiq olunmuş jurnalda (6 nömrəli əlavə) aparılır.

Müalicə-profilaktika müəssisəsinə narkotik vasitələr üçün daxil olan xüsusi resept nüsxələri (bu Qaydanın 5 nömrəli əlavəsi ilə müəyyən edilmiş forma) baş həkimin təyin etdiyi komissiya tərəfindən qəbul olunur və akta müvafiq olaraq qeydiyyat jurnalında (bu Qaydanın 6 nömrəli əlavəsi ilə müəyyən olunmuş forma) qeyd edilir. Müalicə müəssisəsinin rəhbərliyinin əmri ilə narkotik vasitələrə aid xüsusi resept alınması, saxlanılması, qeydiyyatı və buraxılması üzrə maddi məsul şəxs təyin edilir.

2.16. Müalicə həkimləri tərəfindən narkotik vasitələrin təyininin məqsədəuyğunluğunu, narkotik vasitələrin və xüsusi resept nüsxələrinin saxlanılması, qeydiyyatı və işlədilməsinin vəziyyətini yoxlamaq məqsədi ilə hər bir müalicə-profilaktika müəssisəsində müəssisə rəhbərinin əmrinə əsasən daimi komissiya təşkil olunur. Komissiya ayda 1 dəfədən az olmayaraq müvafiq yoxlama aparır. Narkotik vasitələr reseptlərdə yazılarkən onların miqdarının yazı ilə göstərilməsi vacibdir.

2.17. Müalicə-profilaktika müəssisəsində xüsusi resept nüsxələrinin ehtiyatı aylıq tələbatdan çox olmamalıdır. Artıq nüsxələr başqa müalicə-profilaktika müəssisələrində işlədilmək üçün yerli səhiyyə orqanına təhvil verilməlidir.

Zəruri hallarda baş həkimin müalicə işləri üzrə müavininin icazəsi ilə konkret xəstə üçün müalicə həkiminə xüsusi resept nüsxəsi (nüsxələri) verilməsinə icazə verilir.

2.18. Narkotik vasitələr üçün xüsusi resept nüsxələrinin ehtiyatı yalnız seyfdə saxlanılmalıdır. Seyfin açarı müəssisənin rəhbərində və yaxud müəssisə üzrə əmrlə bu iş həvalə olunmuş məsul şəxsdə olmalıdır.

Narkotik vasitələrin və narkotik vasitələr üçün xüsusi resept nüsxələrinin səmərəli işlədilməsi, saxlanılması, qeydiyyatı və mühafizəsi üçün bütün məsuliyyəti müalicə-profilaktika müəssisəsinin rəhbəri daşıyır.

 1. Xəstələr tərəfindən istifadə olunmamış narkotik vasitələrin və xüsusi reseptlərin silinməsi və məhv edilməsi

3.1. Yararlılıq müddəti qurtarmış, həmçinin sınmış, yaxud xarab olmuş narkotik vasitələr müalicə-profilaktika müəssisəsinin nəzdində yaradılmış komissiyanın, polis orqanları və sanitar xidməti nümayəndələrinin iştirakı ilə müvafiq akt yazılaraq məhv edilir.

3.2. İstifadə olunmamış xüsusi reseptlərin və tərkibində narkotik maddə olan preparatların vəfat etmiş xəstənin qohumlarından geri alınması və ölüm haqqında şəhadətnamənin tərtib olunması müalicə müəssisəsi üzrə əmrlə məsul işçiyə həvalə olunur. Həmin işçi ambulator vərəqəsində qeyd olunmuş növbəti reseptin alındığı andan xəstəlik tarixi üzrə işlədilmiş dərmanın miqdarını yoxlamalıdır. İstifadə olunmamış narkotik vasitələrin və onlara aid reseptlərin hesabatı nömrələnmiş, qaytanlanmış, müəssisə rəhbərinin imzası və dairəvi möhürü ilə təsdiq olunmuş xüsusi jurnalda aparılır (bu Qaydanın 7 nömrəli əlavəsi ilə müəyyən edilmiş forma). Təhvil verilmiş resept və dərmanlar bu Qaydanın 3.3-cü bəndində nəzərdə tutulmuş qaydada məhv olunana kimi seyfdə saxlanılmalıdır.

3.3. Hər ayın 30-dan gec olmayaraq, güclü təsirə malik narkotik preparatların yararsız yığılmış toz, həb və boş ampulaları müalicə müəssisəsinin narkotik preparatların işlədilməsinə nəzarət üzrə daimi komissiyasının iştirakı ilə yandırılmaqla, ampulalar isə yalnız əzilməklə məhv edilməlidir. Məhv edilmiş dərmanların miqdarı jurnalda qeyd edilir. Məhvedilmə haqqında bu Qaydanın 3 nömrəli əlavəsi ilə müəyyən edilmiş forma üzrə akt tərtib olunur. Akt müalicə idarəsinin baş həkimi tərəfindən təsdiq edilir.

3.4. Xəstə tərəfindən istifadə edilməmiş (xəstə öldükdə və ya dərman əks təsir göstərdikdə) narkotik dərman preparatı akt əsasında komissiyanın iştirakı ilə alındığı aptek şöbəsinə qaytarılır.

 1. Aptek anbarlarında (bazalarında) narkotik vasitələrin və narkotik vasitələr üçün xüsusi resept nüsxələrinin saxlanılması, qeydiyyatı və buraxılması

4.1. Narkotik vasitələr dərman formasından asılı olmayaraq, icazəsi olan aptek anbarlarında saxlanılır. Narkotik vasitələr saxlanılan yer qüvvədə olan xüsusi texniki tələblərə cavab verməlidir (apteklərdə olduğu kimi).

4.2. Narkotik vasitələr saxlanılan otaq iş günü qurtardıqdan sonra bağlanmalı, möhürlənməli və yaxud plomblanmalıdır, açar, möhür və ya plomb isə narkotik vasitələrin saxlanılmasına məsul olan maddi məsul şəxsdə qalmalıdır.

4.3. Narkotik vasitələrin və ciddi hesabat blankı olan xüsusi resept nüsxələrinin saxlanılması və mühafizəsi aptek anbarının müdirinə həvalə olunur.

4.4. Narkotik vasitələr və ciddi hesabat blankı olan xüsusi resept nüsxələri saxlanılan otağa girməyə anbar müdirinin əmrinə əsasən yalnız onlarla işləyən şəxslərə icazə verilir.

4.5. Narkotik vasitələr alındıqda, anbar müdiri və ya onun müavini alınan miqdarın qoşma sənədə uyğun olmasını şəxsən yoxlamalıdır.

4.6. Narkotik vasitələr anbardan yalnız möhürlənmiş vəziyyətdə buraxılır və bu zaman hər bağlamanın üzərinə göndərən müəssisənin adı, narkotik vasitənin adı və analiz nömrəsi qeyd olunmuş etiket yapışdırılır.

4.7. Narkotik vasitələrin buraxılması müəssisə rəhbərinin və ya onun müavininin imza etdiyi və müəssisənin möhürü vurulmuş tələbnamə və vəkalətnamə əsasında həyata keçirilir.

Narkotik vasitələrə aid bütün tələbnamə və hesabatlar digər məhsullara aid tələbnamə və hesabatlardan ayrı saxlanılır.

Narkotik vasitələrin verilməsi müəyyən olunmuş qaydada, alınan maddənin adı və yazı ilə miqdarı göstərilmiş ayrıca vəkalətnamə əsasında həyata keçirilir. Vəkalətnamə 15 gün müddətində etibarlıdır.

4.8. Narkotik vasitələr buraxılmazdan əvvəl maddi məsul şəxs narkotik preparatların buraxılması üçün əsas olan sənədləri, buraxılan narkotik vasitələrin qoşma sənədlə uyğunluğunu, qablaşdırmanın düzgünlüyünü şəxsən yoxlamalı və hesab-fakturanın anbarda qalan surətinə imza etməlidir.

4.9. Aptek anbarlarında nömrələnmiş və qaytanlanmış, surğuclanmış, möhür və yuxarı təşkilat rəhbərinin imzası ilə təsdiq olunmuş kitabda (bu Qaydanın 8 nömrəli əlavəsi ilə müəyyən edilmiş forma) dərman formasından asılı olmayaraq narkotik vasitələrin mədaxil və məxaricinin hesabatı aparılır.

4.10. Tibbi praktikada tətbiq olunmasına icazə verilməmiş narkotik vasitələrin aptek anbarlarında saxlanılması qadağandır.

 1. Nəzarət-analitik laboratoriyasında narkotik vasitələrin saxlanılması və qeydiyyatı

5.1. Nəzarət-analitik laboratoriyasında istifadə edilən narkotik vasitələr bağlı və surğuclanmış seyfdə saxlanılmalıdır.

5.2. Narkotik vasitələrin saxlanılmasına laboratoriyanın müdiri, onun müavini və ya əmr əsasında bu vasitələrin saxlanılması həvalə olunmuş maddi məsul şəxs məsuliyyət daşıyır. Narkotik vasitələr saxlanılan seyfin açarı məsul şəxslərdə olmalıdır.

5.3. Analiz üçün provizor-analitikə verilmiş narkotik vasitələr və ya tərkibində narkotik vasitələr olan dərmanlar kimyaçı-analitikin xüsusi nəzarətində qapalı yerdə saxlanılır.

5.4. Müvafiq laboratoriyaya analiz üçün gətirilmiş narkotik vasitələrin mədaxilinin hesabatı nömrələnmiş, tikilmiş və müəssisənin rəhbəri tərəfindən möhür və imza ilə təsdiq edilmiş xüsusi kitabda (bu Qaydanın 9 nömrəli əlavəsi ilə müəyyən edilmiş forma) aparılır. Narkotik vasitələrə aid sənədlər 5 (beş) il müddətində aidiyyəti laboratoriyanın müdirinin şəxsi nəzarətində saxlanılır və sonra müalicə müəssisəsinin narkotik preparatların işlədilməsinə nəzarət üzrə daimi komissiyası tərəfindən məhv edilir.

 1. Səhiyyə sisteminin elmi tədqiqat institutlarında və tədris müəssisələrində (laboratoriyalarında) narkotik vasitələrin saxlanılması və qeydiyyatı

6.1. Elmi tədqiqat institutlarında və tədris müəssisələrində (laboratoriyalarında) narkotik vasitələr ayrıca otaqda, bağlı və möhürlənmiş seyfdə saxlanılmalıdır.

6.2. Narkotik vasitələr saxlanılan otaqların qapısı dəmirlə üzlənməli, pəncərəsi dəmir çərçivəyə alınmalıdır.

6.3. Narkotik vasitələr saxlanılan otağın və seyfin açarları, həmçinin möhür və plomb bu vasitələrin saxlanması həvalə olunmuş maddi məsul şəxsin nəzarətində olmalıdır.

6.4. Narkotik vasitələrin və onların sənədlərinin düzgün saxlanılması və təşkil olunmasının məsuliyyəti müəssisə rəhbərinin və ya onun müavininin üzərinə düşür.

6.5. Tədris müəssisələrində tələbələrə praktiki məşğələlər üçün verilmiş narkotik vasitələrdən düzgün istifadə olunmasının məsuliyyəti tələbələrlə praktiki məşğələ keçən müəllimin üzərinə düşür və bu Qayda ilə müəyyən edilmiş məsuliyyət həmin müəllimlərə də şamil edilir.

Tədris məşğələləri qurtardıqdan sonra narkotik vasitələrin auditoriyalarda saxlanılmasına icazə verilmir.

6.6. Narkotik vasitələrin qəbulu zamanı müəssisənin rəhbəri və ya onun müavini narkotik vasitələrin qoşma sənədə uyğun olmasını şəxsən yoxlamağa borcludur.

6.7. Narkotik vasitələrin ehtiyatı saxlanılan otağa girməyə yalnız müəssisə rəhbərinin əmri ilə müəyyən olunan və bilavasitə onlarla işləyən şəxslərə icazə verilir.

6.8. Narkotik vasitələrin cari işlər üçün buraxılması yalnız müəssisənin rəhbərinin və ya onun müavininin yazılı icazəsi ilə bu maddəni alanın soyadı və vəzifəsi göstərilən və laboratoriya müdirinin imza etdiyi tələbnamə əsasında həyata keçirilir.

6.9. Narkotik vasitələr buraxılmazdan əvvəl onların saxlanılmasına maddi məsul şəxs narkotik vasitələrin buraxılması üçün əsas və qoşma sənədlərin düzgün tərtib olunmasını və qablaşdırmanın keyfiyyətini şəxsən yoxladıqdan sonra tələbnamənin surətinə imza etməlidir.

6.10. Narkotik vasitələrin mədaxil və məxaricinin qeydiyyatı nömrələnmiş, qaytanlanmış və yuxarı təşkilatın rəhbərinin möhürü və imzası ilə təsdiq olunmuş kitabda (bu Qaydanın 10 nömrəli əlavəsi ilə müəyyən edilmiş forma) aparılır.

 1. Psixotrop maddələrin saxlanılması, alınması, satılması, əldə edilməsi, bölüşdürülməsi, buraxılması, daşınması, göndərilməsi, onlardan istifadə edilməsi

7.1. Psixotrop maddələrin idxalı, ixracı və dövriyyəsi əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olan dövlət və lisenziyalaşdırılmış qeyri-dövlət təşkilatları tərəfindən həyata keçirilir.

7.2. Müalicə-profilaktika və aptek müəssisələri dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış və nəzarət edilən psixotrop maddələri Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin lisenziyası əsasında əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslərdən (Mərkəzi aptek bazası, rayonlararası aptek anbarı, dərman vasitələrinin və tibb ləvazimatlarının topdansatış müəssisələri) almalıdır.

7.3. Dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış və nəzarət edilən psixotrop dərman maddələri başqa dərman maddələrindən ayrılıqda və mütəmadi nəzarətdə saxlanılmalıdır.

7.4. Dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış və nəzarət edilən psixotrop dərman maddələri tələbnamələr, qaimələr və həkimin yazdığı resept nüsxələri əsasında buraxılmalıdır və Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş xüsusi kitablarda idxal və ixracı ilə əlaqədar aylıq hesabatı aparılmalıdır.

 1. Psixotrop maddələrin dövriyyəsinə dair sənədlərin tərtib edilməsi, saxlanılması və onların dövriyyəsi ilə əlaqədar qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər əməliyyatların həyata keçirilməsi

8.1. Psixotrop dərman preparatları üçün resept nüsxələri Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin təsdiq etdiyi formada, bütün bölmələri aydın xətlə doldurmaqla latın və ya Azərbaycan dilində yazılmalıdır.

8.2. Psixotrop dərman preparatlarına aid yazılmış reseptlər 15 gün müddətinə etibarlıdır.

8.3. Miqdarı barədə hesabatı aparılan psixotrop dərman preparatları üçün müalicə-profilaktika müəssisəsinin ştampı, möhürü və müalicə edən həkimin möhürü və imzası ilə təsdiq edilmiş resept nüsxəsi yazılmalıdır.

8.4. Bir resept nüsxəsinə yalnız 1 psixotrop dərman preparatı yazılmalıdır.

8.5. Fərdi tibb fəaliyyəti ilə məşğul olan psixiatrlara psixotrop dərman preparatlarına aid güzəştli reseptlər yazmaq qadağandır.

8.6. Bir terapevtik dozadan artıq psixotrop dərman preparatı təyin edilərsə, həmin miqdar yazılmalı və sonunda nida işarəsi qoyulmalıdır.

8.7. Xroniki xəstələrə psixotrop dərman preparatları üçün resept nüsxəsi 1 ay müddətinə yazıla bilər. Bu halda reseptdə «xüsusi göstəriş» sözləri yazılmalı, həkimin imzası ilə və müalicə müəssisəsinin möhürü ilə təsdiq edilməlidir.

8.8. Miqdarı barədə hesabatı aparılan psixotrop dərman preparatları yazılan resept nüsxələri, qaimə və tələbnamələr dərman buraxan müəssisələrdə 1 il müddətində saxlanılmalı və sonra müvafiq qaydada akt tərtib olunaraq məhv edilməlidir.

8.9. Aptek anbarlarında (bazalarında), apteklərdə, müalicə-profilaktika müəssisələrində, elmi-tədqiqat institutlarında, təhsil müəssisələrində və digər təşkilatlarda psixotrop maddələrin oğurlanması və itməsi halları baş verdikdə, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinə, yaxud rayon səhiyyə şöbəsinə və hüquq-mühafizə orqanlarına dərhal məlumat verilir və bu Qaydanın 1 nömrəli əlavəsi ilə müəyyən edilmiş forma tərtib edilir.

8.10. Apteklərdə psixotrop maddələrin mədaxil və məxaricinə dair hesabat nömrələnmiş, qaytanlanmış və yuxarı təşkilat rəhbərinin imzası və möhüri ilə təsdiq olunmuş xüsusi kitabda (bu Qaydanın 2 nömrəli əlavəsi ilə müəyyən edilmiş forma) aparılmalıdır. Birinci səhifədə psixotrop maddənin adı yazılır. Hər bir psixotrop maddənin miqdarı, forması, dozası, qablaşdırılma forması ayrıca qeyd edilir. Aparılmış düzəlişlər maddi məsul şəxsin imzası ilə təsdiq edilir. Psixotrop maddələrin mədaxili ayrı-ayrılıqda mədaxil sənədlərinə əsasən nömrəsi və tarixi ilə göstərilir. Ambulator resept əsasında müalicə-profilaktika müəssisəsinə və aptek şöbəsinə buraxılmış psixotrop maddələrin məxarici xüsusi kitabda müvafiq qaydada hər iş gününün axırında qeyd edilir.

8.11. Axşam və gecə vaxtı zəruri və təxirəsalınmaz tibbi yardım göstərmək məqsədi ilə stasionarların qəbul şöbələrində psixotrop maddələrin 5 günlük ehtiyatını yaratmağa icazə verilir. Göstərilən ehtiyat məsul növbətçi həkimin icazəsi ilə stasionarın bütün şöbələrində işlədilə bilər.

Müalicə-profilaktika müəssisələrində işlənmiş psixotrop maddələrin boş ampulalarının məhv edilməsi qeydiyyatı bu Qaydanın 3 nömrəli əlavəsi ilə müəyyən edilmiş formaya uyğun aparılmalıdır.

8.12. Müalicə-profilaktika müəssisələrinin şöbə və kabinetlərində bütün psixotrop maddələrin qeydiyyatı nömrələnmiş, qaytanlanmış və baş həkimin imzası ilə təsdiq edilmiş xüsusi kitabda bu Qaydanın 4 nömrəli əlavəsi ilə müəyyən edilmiş formaya uyğun aparılmalıdır.

8.13. Aptek anbarlarında nömrələnmiş və qaytanlanmış, surğuclanmış və yuxarı təşkilat rəhbəri tərəfindən imza və möhürlə təsdiq edilmiş kitabda (bu Qaydanın 8 nömrəli əlavəsi ilə müəyyən edilmiş forma) dərman formasından asılı olmayaraq, psixotrop maddələrin mədaxil və məxaricinin hesabatı aparılır.

8.14. Müvafiq laboratoriyaya analiz üçün gətirilmiş psixotrop maddələrin mədaxilinin hesabatı nömrələnmiş, tikilmiş və müəssisənin rəhbəri tərəfindən imza və möhürlə təsdiq edilmiş xüsusi kitabda (bu Qaydanın 9 nömrəli əlavəsi ilə müəyyən edilmiş forma) aparılır. Psixotrop maddələrə aid sənədlər 5 (beş) il müddətində aidiyyəti laboratoriya müdirinin şəxsi nəzarətində saxlanılır və sonra müalicə müəssisəsinin psixotrop maddələrin işlədilməsinə nəzarət üzrə daimi komissiyası tərəfindən məhv edilir.

8.15. Psixotrop maddələrin mədaxil və məxaricinin qeydiyyatı nömrələnmiş, qaytanlanmış və yuxarı təşkilat rəhbəri tərəfindən imza və möhürlə təsdiq edilmiş kitabda (bu Qaydanın 10 nömrəli əlavəsi ilə müəyyən edilmiş forma) aparılır.

«Narkotik vasitələrin, psixotrop

maddələrin saxlanılması, alınması,

satılması, əldə edilməsi, bölüşdürülməsi,

buraxılması, daşınması, göndərilməsi,

onlardan istifadə edilməsi, habelə narkotik

vasitələrin, psixotrop maddələrin

dövriyyəsinə dair sənədlərin tərtib edilməsi,

saxlanılması və onların dövriyyəsi ilə

əlaqədar qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş

digər əməliyyatların həyata keçirilməsi Qaydası»na

1 nömrəli əlavə

Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinə narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin oğurlanması və itməsi haqqında təqdim olunan növbədənkənar məlumat forması

Sıra №-si Nə haqqında məlumat verilir Məlumatın məzmunu Məlumatı kim təqdim edir Təqdim etmə qaydası
1 2 3 4 5
1. Aptek və müalicə-profilaktika müəssisələrindən narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrinoğurlanması və itməsi haqqında Müəssisənin adı və ünvanı, kateqoriyası, narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin mühafizəsini təmin edən xüsusi vasitələr (mühafizə siqnalizasiyası, (siqnalizasiya sistemini göstərməli), müəssisədənkənar mühafizə, gözətçi mühafizəsi, mühafizə yoxdur) barədə. Binanın xarakteristikası (nümunəvi layihə üzrə tikilmişdir, uyğunlaşdırılmış binadır, daşdan, kərpicdən, taxtadandır). Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrinsaxlanma üsulları (xüsusi təchiz olunmuş yerdə, material və ya assistent otağında, seyfdə, metal şkafda). Otağın pəncərələrində metal şəbəkənin olması barədə (var, yoxdur). Oğurluğun başvermə tarixi, oğruların otağa girmə üsulu. Oğurlanmış narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin adı və miqdarı. Oğurluq haqqında daxili işlər orqanına məlumatın verilmə tarixi Ərazi səhiyyə orqanının rəhbəri, ərazi aptek idarəsinin rəhbəri Təxirəsalınmaz məlumat Səhiyyə Nazirliyinin Baş İdarəsinə və yerli hüquq mühafizə orqanlarına göndərilir

«Narkotik vasitələrin, psixotrop

maddələrin saxlanılması, alınması,

satılması, əldə edilməsi, bölüşdürülməsi,

buraxılması, daşınması, göndərilməsi,

onlardan istifadə edilməsi, habelə narkotik

vasitələrin, psixotrop maddələrin

dövriyyəsinə dair sənədlərin tərtib edilməsi,

saxlanılması və onların dövriyyəsi ilə

əlaqədar qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş

digər əməliyyatların həyata keçirilməsi Qaydası»na

2 nömrəli əlavə

Apteklərdə narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin mədaxili və məxaricinə dair hesabat forması

Ay Hər ayın 1-nə qalıq Mədaxil Məxaricin növü Məxaric Ayrı-ayrı şöbələr üzrə aylıq hesabat Ay ərzində bütün məxaric növlərinin cəmi Kitab qalığı Həqiqi qalıq Maddi məsul şəxsin imzası
Haradan alınmışdır, sənədin №-si miqdar Qalıqla birlikdə mədaxilin cəmi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 və s.

«Narkotik vasitələrin, psixotrop

maddələrin saxlanılması, alınması,

satılması, əldə edilməsi, bölüşdürülməsi,

buraxılması, daşınması, göndərilməsi,

onlardan istifadə edilməsi, habelə narkotik

vasitələrin, psixotrop maddələrin

dövriyyəsinə dair sənədlərin tərtib edilməsi,

saxlanılması və onların dövriyyəsi ilə

əlaqədar qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş

digər əməliyyatların həyata keçirilməsi Qaydası»na

3 nömrəli əlavə

«Təsdiq edirəm»

Baş həkim _____________________

«___» _______________ 200___-cü il

Müalicə-profilaktika müəssisələrində işlənmiş narkotik vasitələrdən,psixotrop maddələrdən yığılmış toz, həb qalıqlarının, habelə boş ampulaların məhv edilməsi

Aktı

Aşağıdakı şəxslərin (üç nəfərdən az olmayaraq komissiya üzvlərinin soyadı, adı, atasının adı, vəzifəsi)

1. _________________________________ 2. ____________________________________

3. _________________________________ 4. ____________________________________

5. _________________________________ iştirakı ilə _________________________

«___» ______________ 200__-cü il tarixdə _____________ tarixdən _____________

tarixə kimi dövrdə _______________ (sayı) xəstəyə (soyadı, adı, atasının adı və xəstəlik tarixlərinin nömrəsi göstərilməklə) ____________________ işlənmiş narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin adı ______________ (sözlə yazılmalı) miqdarda qalığı, ____________________ (sözlə yazılmalı) ədəd boş ampulası məhv edildi.

Sədr: (imza) ______________________
Komissiya üzvləri: (imza) ______________________
Qeyd: Akt beş il müddətində saxlanılır.

«Narkotik vasitələrin, psixotrop

maddələrin saxlanılması, alınması,

satılması, əldə edilməsi, bölüşdürülməsi,

buraxılması, daşınması, göndərilməsi,

onlardan istifadə edilməsi, habelə narkotik

vasitələrin, psixotrop maddələrin

dövriyyəsinə dair sənədlərin tərtib edilməsi,

saxlanılması və onların dövriyyəsi ilə

əlaqədar qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş

digər əməliyyatların həyata keçirilməsi Qaydası»na

4 nömrəli əlavə

__________________________________________________________________________

(idarənin adı)

Şöbə və kabinetlərdə narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin qeydiyyatı

Kitabı

narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin adı _________________________________

Forması ________________________________________________________________

Mədaxil Məxaric
alınma tarixi haradan alınmışdır və sənədin №-si miqdarı alanın soyadı, adı, atasının adı, imzası verilmə tarixi xəstəlik tarixinin №-si, xəstənin soyadı, adı, atasının adı miqdarı qalıq saxlanılma və verilmə üçün məsul şəxsin imzası
1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Narkotik vasitələrin, psixotrop

maddələrin saxlanılması, alınması,

satılması, əldə edilməsi, bölüşdürülməsi,

buraxılması, daşınması, göndərilməsi,

onlardan istifadə edilməsi, habelə narkotik

vasitələrin, psixotrop maddələrin

dövriyyəsinə dair sənədlərin tərtib edilməsi,

saxlanılması və onların dövriyyəsi ilə

əlaqədar qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş

digər əməliyyatların həyata keçirilməsi Qaydası»na

5 nömrəli əlavə

Narkotik vasitələrin xüsusi resept nüsxəsinin Forması

Tərkibində narkotik maddə olan dərmanı almaq hüququ verən resept

Ad № 000000

(Müalicə-profilaktika müəssisəsinin ştampı)

___________________ 200__-cü il

Xüsusi qeydiyyat sənədi Resept aptekdə qalır
Rp: ______________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Qəbul qaydası ____________________

_________________________________

Vətəndaş ________________________

Xəstəlik tarixi №-si _____________

Həkim ____________________________________________________________________

(adı, atasının adı, soyadı aydın yazılmalıdır)

M.Y.

Mürəkkəblə doldurulur

Düzəlişə icazə verilmir

Qeyd. Blank xüsusi nişanları olan çəhrayı rəngli kağızdan hazırlanır.

«Narkotik vasitələrin, psixotrop

maddələrin saxlanılması, alınması,

satılması, əldə edilməsi, bölüşdürülməsi,

buraxılması, daşınması, göndərilməsi,

onlardan istifadə edilməsi, habelə narkotik

vasitələrin, psixotrop maddələrin

dövriyyəsinə dair sənədlərin tərtib edilməsi,

saxlanılması və onların dövriyyəsi ilə

əlaqədar qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş

digər əməliyyatların həyata keçirilməsi Qaydası»na

6 nömrəli əlavə

__________________________________________________________________________

(idarənin adı)

Narkotik vasitələr üçün xüsusi resept nüsxələrinin qeydiyyatı

Jurnalı

Mədaxil Məxaric
sıra №-si sənədin daxil olma tarixi haradan alınmışdır və sənədin №-si nüsxənin ümumi sayı seriya №-si sayı verilmə tarixi seriya №-si miqdarı kimə verilmişdir, həkimin soyadı alanın imzası nüsxəni verənin adı, soyadı, atasının adı qeyd
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

«Narkotik vasitələrin, psixotrop

maddələrin saxlanılması, alınması,

satılması, əldə edilməsi, bölüşdürülməsi,

buraxılması, daşınması, göndərilməsi,

onlardan istifadə edilməsi, habelə narkotik

vasitələrin, psixotrop maddələrin

dövriyyəsinə dair sənədlərin tərtib edilməsi,

saxlanılması və onların dövriyyəsi ilə

əlaqədar qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş

digər əməliyyatların həyata keçirilməsi Qaydası»na

7 nömrəli əlavə

İstifadə olunmamış narkotik vasitələrin və onlara aid reseptlərin hesabatı

Jurnalı

Mədaxil Məxaric
sıra №-si qəbul olunma tarixi xəstənin soyadı, adı, atasının adı, ünvanı reseptlərin ümumi sayı o cümlədən nömrələri təhvil verilən narkotik preparatın adı ampul, toz və həbin miqdarı təhvil verənin soyadı və imzası qəbul edənin soyadı və imzası məhv edilmə miqdarı və üsulu haqqında qeydiyyat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

«Narkotik vasitələrin, psixotrop

maddələrin saxlanılması, alınması,

satılması, əldə edilməsi, bölüşdürülməsi,

buraxılması, daşınması, göndərilməsi,

onlardan istifadə edilməsi, habelə narkotik

vasitələrin, psixotrop maddələrin

dövriyyəsinə dair sənədlərin tərtib edilməsi,

saxlanılması və onların dövriyyəsi ilə

əlaqədar qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş

digər əməliyyatların həyata keçirilməsi Qaydası»na

8 nömrəli əlavə

__________________________________________________________________________

(idarənin adı)

Aptek anbarlarında narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin mədaxil və məxaricinin hesabat

Kitabı

narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin adı_________________________________

Forması ________________________________________________________________

Mədaxil Məxaric
ay ayın əvvəlinə qalıq kimdən alınmışdır sənədin №-si və tarixi miqdarı ay ərzində qalıqla mədaxilin cəmi kimə buraxılmışdır sənədin №-si və tarixi miqdarı ay ərzində cəmi məxaric qalıq maddi məsul şəxsin imzası
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

«Narkotik vasitələrin, psixotrop

maddələrin saxlanılması, alınması,

satılması, əldə edilməsi, bölüşdürülməsi,

buraxılması, daşınması, göndərilməsi,

onlardan istifadə edilməsi, habelə narkotik

vasitələrin, psixotrop maddələrin

dövriyyəsinə dair sənədlərin tərtib edilməsi,

saxlanılması və onların dövriyyəsi ilə

əlaqədar qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş

digər əməliyyatların həyata keçirilməsi Qaydası»na

9 nömrəli əlavə

__________________________________________________________________________

(idarənin adı)

Analiz üçün daxil olmuş narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrinmədaxilinin hesabat kitabı

Mədaxil
sıra №-si daxil olan vaxt əczaçılıq təşkilatının adı və sənədin №-si seriya №-si və prob miqdarı tarix ilkin miqdarı analizin keçirildiyi tarix istifadə olunandan sonra qalığın miqdarı analizdən qalan qalıq anbara təhvil verilməsi və məhv edilməsi haqqında qeyd laboratoriya müdirinin imzası analiz aparanın adı, soyadı, atasının adı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

«Narkotik vasitələrin, psixotrop

maddələrin saxlanılması, alınması,

satılması, əldə edilməsi, bölüşdürülməsi,

buraxılması, daşınması, göndərilməsi,

onlardan istifadə edilməsi, habelə narkotik

vasitələrin, psixotrop maddələrin

dövriyyəsinə dair sənədlərin tərtib edilməsi,

saxlanılması və onların dövriyyəsi ilə

əlaqədar qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş

digər əməliyyatların həyata keçirilməsi Qaydası»na

10 nömrəli əlavə

__________________________________________________________________________

(idarənin adı)

Səhiyyə sisteminin elmi tədqiqat institutlarında və tədris müəssisələrində (laboratoriyalarında) narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin mədaxil və məxaricinin hesabat

Kitabı

Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin adı __________________________________

Forması ________________________________________________________________

Mədaxil Məxaric
alınma tarixi haradan alınmışdır və sənədin nömrəsi miqdarı maddi məsul şəxsin imzası verilmə tarixi kimə verilmişdir (nəyə sərf olunmuşdur) miqdarı imzalar qalıq
verildi alındı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 • Geriyə