Azərbaycan Respublikasının Daxili Qoşunları gününün elan edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

 

Azərbaycan Respublikasının Daxili Qoşunları gününün elan edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Daxili Qoşunlarının Vətənin müdafiəsində xidmətlərini və öz vəzifələrini müvəffəqiyyətlə yerinə yetirmələrini qiymətləndirərək qərara alıram:

Azərbaycan Respublikası Daxili Qoşunlarının Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü uğrunda erməni işğalçılarına qarşı döyüşə başladıqları gün—12 mart Azərbaycan Respublikasının Daxili Qoşunları günü elan edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV.

Bakı şəhəri, 9 mart 1995-ci il.

№ 297.

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (10 mart 1995-ci il, № 46).

«Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı»nda dərc edilmişdir (31 mart 1995-ci il, № 5—6, maddə 110)