Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyası ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

 

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyasının fəaliyyətini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 24 may tarixli, 274 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş «Xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrinin siyahısı»nın 4.1-ci bəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin:
«4.1. Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyası;».
2. «Azərbaycan Polis Akademiyasının yaradılması haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1992-ci il 23 may tarixli, 782 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı, 1992-ci il, № 10, maddə 356) qüvvədən düşmüş hesab edilsin.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 14 iyul 2010-cu il
№ 300
«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (15 iyul 2010-cu il, № 150) .
«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir