Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunları haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

 

Vətəndaşların hüquq və mənafelərinin cinayətkar qəsdlərdən qorunmasını gücləndirmək, ictimai asayişi möhkəmləndirmək, dövlət obyektlərinin, islah-əmək müəssisələrinin mühafizəsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. SSRİ Daxili İşlər Nazirliyi daxili qoşunlarının Azərbaycan Respublikası ərazisində yerləşən hissələri bazasında Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunları yaradılsın.
2. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunları haqqında Əsasnaməni təsdiq olunmağa təqdim etsin. Müəyyən edilsin ki, yeni normativ aktlar qəbul olunanadək Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunları qüvvədə olan nizamnamələri və daxili qoşunların fəaliyyətini tənzimləyən digər aktları rəhbər tuturlar.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi daxili qoşunlarının maliyyə, material-texnika təminatı məsələlərini həll etsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti A.MÜTƏLLİBOV
Bakı şəhəri, 11 dekabr 1991-ci il
№ 489

«Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı»nda dərc edilmişdir(15 dekabr 1991-ci il, № 23 (852), maddə 438).