Muxtar respublikanın torpaq və su ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilir
Kəngərli rayonunda yeni qapalı suvarma şəbəkəsi qurulub

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev demişdir: “Azərbaycanın kənd təsərrüfatı potensialı – torpaqlarımız, hava, su kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının sürətlə artırılmasına yönəldilməli, bundan səmərəli istifadə olunmalıdır”. Bu gün ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda və onun Naxçıvan Muxtar Respublikasında iqtisadiyyatın bütün sahələri ilə yanaşı, kənd təsərrüfatının inkişafı da diqqətdə saxlanılır. Muxtar respublikada torpaq ehtiyyatlarından düzgün…